MENY

Foreldrene kan involveres

Nummer 1, 2016 av bladet «Hjem og Skole» har viet mange sider til foreldres arbeid sammen med skoleledelse og lærere om et mobbefritt læringsmiljø. Tidsskriftet har foreldre, FAU og lærere som målgruppe, og sendes alles landets skoler. Om du som skoleleder eller lærer ønsker å få ideer og bistand til å komme i god dialog med foreldregruppen, har bladet denne gangen mange tips og gode innspill.

Digital mobbing

Her presenteres en ny undersøkelse fra Medietilsynet: Barn og medier. Det er to år siden forrige undersøkelse og tallene er ikke positive når det gjelder digital mobbing. Elever fra første klasse til videregående skole er med i undersøkelsen. Denne undersøkelsen vil offentliggjøres i mai 2016, og media vil sikkert fylles med temaet da. Fint å være forberedt på det sammen med foreldrene.

Gode strategier og utfordringer i mobbearbeidet 

Utdanningsdirektoratets frokostseminar om dette temaet ligger ute på nett og kan brukes sammen med FAU, her blir 20 barne-og ungdomsskoler som arbeider systematisk med læringsmiljøet og gjennom det fått til gode resultater presentert. Det er forskere ved NOVA som har sett nærmere på skolene. Selv om skolene har gjort mye som virker, er det fortsatt noen felt i arbeidet mot mobbing som framstår som «harde nøtter» og «blinde flekker»  som rapporten bruker som ord i tittelen. 

Les hele rapporten fra NOVA: Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø: gode strategier, harde nøtter og blinde flekker (pdf)

Hva kan vi lære av mobbedommer?

Dommer i rettsapparatet kan si mye om hvilke konsekvenser mobbing i barndommen kan føre til. Her presenteres noen dommer av Kjersti Botnan Larsen, som er jurist ved Utdanningsdirektoratet. Hun har satt opp seks viktige punkt fra disse dommene som hun mener skoleledelsen må ta med videre: 

  • Elevenes opplevelser må tas på alvor
  • Skolen må sette inn tiltak helt til eleven har det bra
  • Tiltakene skal gjelde både de som blir mobbet og de som mobber
  • Det finnes mye tilgjengelig kunnskap om mobbing
  • Sårbare elever krever spesiell oppmerksomhet
  • Ansvaret kan ikke legges på en enkelt lærer. Det må gjøres en samlet vurdering. Skoleleder har et særskilt ansvar.
Artikkelen i Hjem og skole nr 1, 2016.

Digital mobbing avtar ikke, kan man lese i Hjem og skole nr 1, 2016.