MENY

Har skolebarn fått det bedre?

Har opplæringslovens kapittel 9A noen effekt? Har det blitt enklere eller verre for lærere å ta grep når elever føler seg krenket? Læringsmiljøsenteret inviterer til debatt i Arendal 15. august.

Bildet viser en lærer sammen med elever i et klasserom. Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Foto: iStock

Debatt om kapittel 9A blir streamet via Læringsmiljøsenterets Facebook-side torsdag 15. august 2019 kl. 15:30-17:30.

Da endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1. august 2017 var målet å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle skoleelever. Noe av det mest sentrale i lovendringen var aktivitetsplikten, som blant annet innebærer at alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen har plikt til å følge med på om den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø.

Har kapittel 9A effekt?
Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, at ingen voksne skal kunne snu seg vekk og si at de ikke vet, ser eller kjenner til at elever utsettes for mobbing eller andre former for krenkelser. Videre skal aktivitetsplikten sikre at det nytter for barn og ungdom å si fra, og ivareta involverte elevers rett til å bli hørt.

Men har opplæringslovens kapittel 9A noen effekt? Har skolebarn fått det bedre? Er det blitt enklere eller vanskeligere å rapportere om krenkelser og mobbing? Blir elever som føler seg krenket eller utsatt for mobbing sett av skolen? Og hva med lærerne - har det blitt enklere eller verre for dem å ta grep når elever føler seg krenket?

Hvilke tiltak vet vi virker mot mobbing? Hvorfor får noen skoler det til, og andre ikke?

Trygt og godt skolemiljø
Læringsmiljøsenteret ønsker å sette barns rett til et trygt og godt skolemiljø på dagsorden og inviterer til debatt i sal B på Clarion Hotel Tyholmen, torsdag 15. august kl. 15.30. Les mer om debatten på Arendalsuka sine nettsider.

Debattdeltakerne er:

  • Janne Støen, førstelektor ved Læringsmiljøsenteret
  • Alida de Lange D’Agostino, påtroppende leder i Elevorganisasjonen
  • Lena Larsen Simonsen, rektor ved Veavågen skole på Karmøy
  • Elisabeth Attramadal, seniorrådgiver i utdanning- og barnevernsavdelingen ved Fylkesmannnen i Agder
  • Grete Sørensen Vaaland, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret
  • Torstein Tvedt Solberg (Ap), Utdanningskomiteen på Stortinget
  • Mathilde Tybring-Gjedde (H), Utdanningskomiteen på Stortinget
  • Jon-Halvdan Lenning, Mobbeombud i Troms
  • Terje Skyvulstad, nestleder av Utdanningsforbundet og styremedlem i Partnerskapet mot mobbing

Debattleder er Brita Strand Rangnes, prodekan for utdanning ved fakultet ved utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Les også: Aktivitetsplikten – hva er det?


Tekst: Kjetil Helland