MENY

Hjemmeskolen kan gjøres effektiv og trivelig

Det kan være vanskelig for barna å konsentrere seg om skoleoppgavene hjemme. Da er god selvregulering nøkkelen.

Gutt som jobber med skolearbeid hjemme. Foto: Wolfgang Eckert / Pixabay. Det er viktig å skape en situasjon og en struktur hjemme som ligner mest mulig på skolesituasjonen, skriver Dieuwer ten Braak. Foto: Wolfgang Eckert / Pixabay.

Teksten har vært publisert i Dagens Næringsliv.

Selvregulering er evnen til å hemme impulser, huske og bearbeide informasjon og bytte oppmerksomhet fra den ene oppgaven til den andre. Det er viktig fordi det er gjennom bruk av selvregulering at vi klarer å konsentrere oss og planlegge og gjennomføre oppgaver.

Dette kan være ekstra krevende når barna ikke fysisk kan være til stede på skolen, men skal ha «hjemmeskole». Selvregulering er særlig viktig når vi skal tilpasse oss nye situasjoner slik som den vi nå befinner oss i med koronakrisen.

Når barna går på skolen er hjernen preprogrammert gjennom erfaring til å tilpasse seg situasjonen på skolen. På skolen vet barn at de skal få oppgaver fra læreren og at de skal fokusere på disse oppgavene og komme i mål. Det går på autopilot. Nå som barna skal sitte hjemme, er situasjonen ganske annerledes. Hjemme er en plass som barn i lite grad forbinder med skole – kanskje litt med noen lekser av og til.

Hjemme er det gjerne lek, samtaler med foreldrene og søsken, og å se på tv eller spille dataspill som står i fokus. Det vil si at hjernen forbinder «hjem» med helt andre ting enn skoletilværelsen, og det blir en ekstra belastning for selvreguleringen til barn. Barna må nemlig overstyre denne preprogrammerte automatikken til å leke, snakke og spille med å konsentrere seg om skoleoppgaver over lengre tid.

Det kan bli vanskelig for barn å fokusere og ikke bli distrahert av andre ting som skjer i hjemmet. Det kan være ekstra distraherende med søsken og foreldre som også jobber hjemme. I tillegg er den daglige strukturen som gjelder på skolen, gjerne annerledes hjemme. Dette krever ekstra selvregulering, og kan gjøre barn urolige og usikre. Det er derfor viktig å skape en situasjon og en struktur hjemme som ligner mest mulig på skolesituasjonen.

I disse tider som er preget av en stor grad av usikkerhet er det viktig at vi gir barna tydelige rammer og strukturer som de kan forholde seg til og få støtte av i hverdagen. Husk også at barnas selvregulering nå kan bli brukt opp litt fortere en vanlig. Det er derfor viktig at pausene og fritidsaktivitetene inneholder lignende aktivitet som skolen og SFO vanligvis tilbyr – såfremt det lar seg gjøre. Det vil si at heller ikke hjemme er dataspill, tiktok, eller Youtube en god pauseordning. Lek sammen med søsken, eller noen utvalgte venner, er en bedre måte for barn å bearbeide informasjon og følelser, og på den måte innhente selvreguleringsevnen igjen.

I tillegg kan barn være engstelige og bekymret over koronaviruset. De lurer på hvordan det går med vennene deres, og hvor lenge det kommer til å være slik. Denne angsten og tankene gir også en ekstra belastning på barnas selvregulering. Selvreguleringen fungerer ikke optimalt når man er stresset, og da er det ekstra vanskelig å fokusere på skoleoppgaver. Det er derfor viktig å redusere barnas frykt før de begynner på skoledagen hjemme. Ha en liten samtale med barna før skoledagen begynner slik at barna kan frigjøre seg fra disse tankene og slappe av før de kan starte dagen på «hjemmeskolen».

Fem tips kan hjelpe barn å komme i «skolemodus» når de er hjemme:

 1. Tilrettelegg en (ny) plass, helst med en liten pult, hvor barna kan «være på skole». Andre plasser som sofa, kjøkkenbord eller gulvet er ikke egnet fordi barna vil forbinde disse plassene med helt andre ting enn skoleoppgaver.
   
 2. Pass på at denne «skoleplassen» er på en rolig plass i huset der barna ikke blir forstyrret av andre. Gjerne bruk en liten skillevegg og/eller hodetelefoner med støydemping hvis dette hjelper barnet å konsentrere seg.
   
 3. Prøv å innrede plassen med objekter som minner barna om skolen og som skape ett lite «skoleområde». Heng gjerne en liten tavle, noen bokstaver, eller skolearbeid som barna har laget opp på veggen. Da få barna mer følelse av at de er «på skolen». Dette kan gjerne gjøres sammen med barna.
   
 4. Fjern gjenstander som kan distrahere barn fra skoleoppgavene. For eksempel kan det være veldig krevende for ett barn å konsentrere seg om skoleoppgavene når rommet bugner av fristende leker og andre fritidsobjekter.
   
 5. Innfør samme struktur på dagen som på skolen. Det vil si at «hjemmeskolen» starter på samme tid, at pausene er på samme tidspunkt på dagen og at dagen avsluttes når skolen ringer ut for dagen. For eksempel, kan du avtale med barna at «hjemme skolen» startet klokken X og at dere skal ha en pause fra klokken X til X.  

Sannsynligvis kommer skolene til å gi digital undervisning som styrer dagene noenlunde, men det kan være lurt å hjelpe barna med struktur frem til dette og i de timene barna skal jobbe selvstendig.

Tekst: Dieuwer ten Braak