MENY

Kickoff for nytt studietilbud

Læringsmiljøsenteret har utviklet en ny videreutdanning i samarbeid med Lesesenteret og aktivitetsskolen i Oslo. Tilbudet er beregnet på ledere i aktivitetsskolen.

Studenter fra AKS samarbeider. Foto: Kirsti Tveitereid. Det var satt av tid til å summe litt sammen underveis.

– Utdanningen skal gå over to år, med tre samlinger pr semester, forteller studieleder Svanaug Lunde. Det er en videreutdanning som gir 60 studiepoeng. Den er tilrettelagt for ledere i aktivitetsskolen i Oslo kommune og bygger på rammeplan for AKS. Studiet tar sikte på å videreutvikle teoretisk og praktisk kunnskap om hva som fremmer god kvalitet i aktivitetsskolen (AKS). Studentene får forelesninger og seminarer, de skal delta i diskusjonsgrupper, levere oppgaver og ha muntlige presentasjoner. I tillegg skal de drive utviklingsarbeid ved sin egen aktivitetsskole.

Det første året er temaet trygt og godt leke- og læringsmiljø. Studentene får lære om ledelse, lærende organisasjoner og teamoppbygging, relasjoner og relasjonenes betydning, betydningen av kommunikasjon og språk for lek og læring, og om opplæringslovens kapittel 9A.

Det andre året handler det om barns sosiale kompetanse og lekbasert læring. Andre viktige temaer blir betydningen av vennskap og inkludering, betydningen av kommunikasjon og språk har for lek og læring, og faktorer som har betydning for at barn skal oppleve av livsmestring.

– Selve studiet starter først midt i september, men vi hadde kickoff og møtte studentene i dag, sier Svanaug Lunde. Dette ser virkelig lovende ut, utbryter hun, og forteller at hun og resten av gjengen bak studiet gleder seg til å komme i gang.

Les mer:

 

Tekst: Torunn Helene Fredriksen

Svanaug Lunde holder foredrag. Foto: Kirsti Tveitereid.

Svanaug Lunde er studieleder.