MENY

Læringsmiljøkonferansen 2018 med suksess!

Stemningen var på topp da nær 600 deltakere fra barnehagesektoren og skolesektoren var samlet i Oslo 29. og 30. november. De fikk høre mye nytt om begrepene livsmestring og medborgerskap, og delte mange erfaringer på tvers av sektorene.

 • Nær 600 mennesker i salen på Læringsmiljøkonferansen 2018.
 • Vrimleområdet med stand og registrering.
 • Vrimleområdet med stand og registrering.
 • Vrimleområdet med stand og registrering.
 • Hver deltaker fikk egen mappe med programmet de var påmeldt på.
 • Salen var full av forventningsfulle deltakere fra skole og barnehage.
 • Senterleder Dag Jostein Nordaker var konferansier.
 • Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet åpnet konferansen.
 • Erik Nordgreen var første keynote-taler.
 • Ingrid Midteide Løkken på første parallellsesjon for barnehage.
 • Pål Roland hadde første sesjon for skole.
 • Marianne Torve Martinsen med sin sesjon for barnehage.
 • Svein Erik Nergaard snakket om medborgerskap i praksis for skole.
 • Trude Havik snakket om tilstedeværelse på skolen.
 • Kirsti Tveitereid snakket om Inkludering i barnehagens fellesskap.
 • Dag 2 ble innledet med musikalsk innslag av den unge fiolinisten Kristine Emilie Krüger.
 • Edvin Bru var keynote på dag 2 og snakket om sosial og emosjonell læring.
 • Cecilie Evertsen Stanghelle var neste keynote og snakket om livsmestring i barnehagen.
 • Cecilie Evertsen Stanghelle var neste keynote og snakket om livsmestring i barnehagen.
 • Den eneste eksterne foredragsholderen på årets konferanse var Edgar Marthinsen som foreleste på Jarmund Veland-seminaret.
 • Dieuwer ten Braak på første sesjon på dag 2.
 • Svanaug Lunde snakket på sesjonen for barnehage om livsmestring og livsglede for alle.
 • Hildegunn Fandrem snakket om hva lærere kan gjøre for å legge til rette for livsmestring blant elever med innvandringsbakgrunn.
 • Klara Øverland snakket om livsmestring for sårbare barn.
 • Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby snakket om livsmestring for sårbare barn.

På årets konferanse var medborgerskap og livsmestring satt som overordnet tema. Både i rammeplanen for barnehagen og i overordnet del av læreplanverket kan man lese om livsmestring, og om at barn og unge skal utvikles til å bli gode medborgere som deltar aktivt i samfunnet:

Programmet for konferansen var skreddersydd for både skole- og barnehagesektoren med fellessesjoner og egne sesjoner spisset for hver av sektorene. Deltakerne fikk anledning til å drøfte aktuelle problemstillinger innen medborgerskap og livsmestring.

Læringsmiljøsenteret vil vise seg fram
Senterleder ved Læringsmiljøsenteret og konferansier for anledningen, Dag Jostein Nordaker, sa i sin innledning og velkomst til deltakerne at konferansen allerede ses på som en tradisjon. – Læringsmiljøkonferansen arrangeres for første gang, men siden vi satser på at den skal arrangeres annethvert år, kaller vi den allerede for en tradisjon, sa Nordaker. – Vi satser på interne ressurser fra Læringsmiljøsenteret for å vise dere hva vi har å by på, tilføyde han.

Konferansen fyller begrep med innhold
Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet stod for åpningen for en fullsatt sal. Hun kretset sin åpningstale rundt de to begrepene for konferansen. – Tema for denne konferansen, medborgerskap og livsmestring, opptar oss i Barneombudet, fremhevet Botnan Larsen.
– Barnehagene og skolene skal jobbe sammen om barns livsmestring og medborgerskap. Da er det godt med en konferanse som dette slik at vi kan fylle begrepene med innhold, poengterte hun.

Litt om programmet
29. november var overskriften for hele dagen medborgerskap. Foredraget «Å fremme gode medborgere gjennom dialog, våkenhet, tydelighet og varme» med Erik Nordgreen stod på programmet. Etter lunsj ble salen delt mellom skole og barnehage, hvor programmet ble spisset mot deltakerne i de to gruppene.

30. november var livsmestring overordnet tema. Edvin Bru snakket ut fra tittelen «Sosial og emosjonell læring en viktig del av folkehelse og livsmestring i skolen?», og Cecilie Evertsen Stanghelle følger opp med sitt innlegg «Livsmestring i barnehagen».

30. november ble det i tillegg arrangert et eget Jarmund Veland-seminar, hvor Edgar Marthinsen fra NTNU foreleste over temaet «Sårbare barn – spørsmål om behov og ressurstilgang». Etter lunsj ble forsamlingen igjen delt i skole og barnehage, fremdeles med livsmestring som overordnet tema.

Her finner du lysark fra de fleste foredragene.