MENY

Læringsmiljøprosjektet gir markant nedgang i mobbing

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Læringsmiljøsenteret siden 2013 gitt faglig veiledning til 103 skoler i 43 kommuner for å bekjempe mobbing. Nå viser en ny rapport at samtlige skoler kan vise til betydelig nedgang i tilfeller av mobbing.

Læringsmiljøprosjektet gir markant nedgang i mobbing

En sluttrapport i evalueringen av Læringsmiljøprosjektet skrevet av NTNU viser følgende resultater fra skolene:

 

  • Andelen elever som opplever mobbing har gått kraftig ned ved samtlige skoler
     
  • Skolene er blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker.
     
  • Kommunen og skoleeierne opplever at de er blitt bedre til å følge opp skolenes arbeid med mobbing.
     
  • Foreldre og elever har blitt mer bevisste på betydningen av læringsmiljø.


– Dette viser at Læringsmiljøprosjektet virker, sier Janne Støen som er prosjektleder i Læringsmiljøprosjektet.

– Skolene har gjennom prosjektet fått veiledning i hvordan avdekke og stoppe mobbing. Sammen med PPT-tjenesten har skoleeiere og lærere jobbet godt og systematisk med forskningsbasert kunnskap om hva som virker i arbeidet med mobbing og utvikling av et godt læringsmiljø. 

– Skolene har gjort jobben
På spørsmål om hva som er årsaken til de gode resultatene er prosjektlederen tydelig.

– Det er først og fremst skolenes innsats gjennom å ta tak i mobbing som gjør at vi ser gode resultater, sier Støen. – De ansatte i skolene har analysert og utviklet egen praksis og gjort en ekstra innsats for å avdekke og stoppe mobbing. Ledelsen på skole- og kommunenivå er viktige støttespillere og pådrivere i arbeidet.

God langtidseffekt
I tillegg til at rapporten viser stor nedgang i mobbetilfeller hos samtlige skoler, er det også god langtidseffekt å vise til.

- Tre år etter at den første puljen med skoler var ferdig med prosjektet er det fortsatt reduksjon i antall mobbetilfeller, opplyser Støen. – Dette viser at skoleeiere, PPT og alle involverte også jobber godt for å forebygge mobbing.

Her kan du laste ned og lese sluttrapporten i helhet (pdf)

Les mer om Læringsmiljøprosjektet

Prosjektleder Janne Støen i Læringsmiljøprosjektet.

Prosjektleder Janne Støen i Læringsmiljøprosjektet. Foto: Hege Mathisen.