MENY

Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret er 30 år

– Norge er heldige som har så solide fagmiljø som bidrar med det siste og det beste for å fronte lesing og læringsmiljø, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) da hun åpnet Lesesenteret og Læringsmiljøsenterets 30-årsjubileum i dag.

Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret markerer jubileet med fagkonferansen «Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning». Iselin Nybø ga ros til de to sentrene for å stadig fornye seg, være i utvikling og være relevante. 

– På UiS legges mye av grunnlaget for norske ungers læring og mestring. Kunnskap legger grunnlag for fremtiden, og all politikk starter med kunnskap. Der er institusjoner som Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret viktige, sa Nybø i sin innledning til de rundt 200 deltakerne fra utdannings-Norge under seminaret. 

– Det kommer ikke som noen overraskelse at jeg synes utdanning er noe av det viktigste for denne regjeringen. Det er i alles interesse at vi ruster våre barn med kunnskap, slik at de en dag kan bære velferdstaten videre. Til dette trenger vi gode partnere.

– VI må våge å forholde oss til ny og provoserende utdanningsforskning

Også rektor Klaus Mohn ved UiS la vekt på viktigheten av samarbeid og partnerskap i sin tale.

– "Bedre sammen" er tittelen på dette seminaret, og det høres ut som noe jeg kunne skrevet. Det er i tråd med UiS sin visjon om å utforske det ukjente og utfordre det velkjente. Jeg vil oppfordre alle til å lytte med åpent sinn og ta innover seg det ukjente. Det er bare sånn vi kan utvikle oss. Fremtiden tilhører de unge, og vi skylder dem å ta dem på alvor.

Norsk utdanningsforskning har godt rykte i utlandet, men tradisjon er ikke nok, påpekte Mohn.

– Vi må våge å forholde oss til ny og kanskje provoserende forskning både for barnehagen og skolen. Ulike metoder må tas imot med nysgjerrighet, og studentene våre må få tilgang til det store og rike omfanget som finnes av vår kunnskap, gjennom våre utdanningstilbud. 


Kunnskaps- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø åpnet fagseminaret. 

Fra sped start til nasjonale oppdrag

I 30 år har de to sentrene ved UiS deltatt med forskning og kunnskap inn i og sammen med praksisfeltet i norsk utdanning, og de fleste som jobber innenfor barnehage- eller skolefeltet kjenner til dem. Fagpersoner og forskere har i en årrekke hatt tett kontakt med praksisfeltet i forsknings- og utviklingsprosjekter, og satsinger som Læringsmiljøprosjektet og Språkløyper har nådd inn i mange klasserom og barnehager.

I løpet av årene har de to UiS-sentrene vokst i omfang. Det hele startet med ildsjeler innenfor henholdsvis mobbing og dysleksi ved Stavanger lærerhøgskole på slutten av 80-tallet. Doktorgrader ble opprettet, fagmiljøene vokste, forskningsmiljøene ble større. Kompetansen ble lagt merke til nasjonalt. På 2000-tallet fikk begge sentrene nasjonale oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og de var sentrale da UiS fikk universitetsstatus i 2004.

Store fagmiljø

Lesesenteret var sentralt dra lesing ble innført som en grunnleggende ferdighet i alle fag i 2006. De siste PIRLS-undersøkelsene har vist en jevn fremgang i norske elevers leseferdigheter. Kunnskap om psykisk helse, livsmestring og medborgerskap er viktige felt i Fagfornyelsen. Fra å ha dysleksi og mobbing som hovedområder i oppstarten, har virksomhetene utvidet seg til å gjelde flere områder innenfor læringsmiljø og språk og lesing – samtidig som de to opprinnelige feltene fortsatt er ivaretatt av solide forskningsmiljøer.

– Vi er stolte av fagmiljøet og medarbeiderne våre. I løpet av disse årene har vi bygget opp en organisasjon med høy kompetanse på mange felt knytta til lesing og leseopplæring, sier senterleder Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret.

– Det er inspirerende å vite at vi gjør en forskjell for både skoler og enkeltpersoner, sier senterleder Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret.

Les om forskningen ved Lesesenteret.
Les om forskningen ved Læringsmiljøsenteret.

– Partnerskap med praksis er avgjørende

I tillegg til å være aktive med fagformidling og kompetanseutvikling i praksisfeltet, står Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret for en rekke store forskningsprosjekter, i samarbeid med barnehager og skoler over hele landet. Partnerskap med praksis er sentralt for både Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret.

– Vi er helt avhengige av å arbeide sammen med de som er ute i skolene og barnehagene for at forskningen vår skal være relevant, føre til endringer og bidra til mer forskningsbasert kunnskap. Jeg tror vi lærer av hverandre. For oss er ikke et forskningsprosjekt helt i mål før kunnskapen kommer praksisfeltet til gode, sier Lundetræ.

– Den tette kontakten vi har med praksis er fantastisk. Og ikke minst er det givende å være en del av Universitetet i Stavanger. Det er et universitet som vil opp og frem – og det vil vi også, sier Nordaker.

Les mer om Fagseminaret Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret
Foto: Elisabeth Rongved og Kristin Sunde


 

Kunnskaps- og høyere utdanningminister Iselin Nybø

Kunnskaps- og høyere utdanningminister Iselin Nybø åpnet fagseminaret og de to nasjonale sentrenes 30-årsjubileum.