MENY

Ny bok: Implementering av endringsarbeid i barnehagen

I barnehagesektoren får implementering større og større oppmerksomhet som en viktig del av endringsarbeidet. I denne boken presenterer forfatterne nyere forskning og teorier innen feltet.

Bokomslag av boken Denne boken retter seg spesielt mot hva som skjer i barnehagene i endringsprosjekter, og hvordan implementering kan foregå.

Hvorfor er implementering viktig når det gjøres et endringsarbeid i barnehagen? Hva har ledelsen å si i implementeringsarbeidet? Hvordan kan prosessen foregå, og hva er viktig i en implementeringsplan? Dette er spørsmål som dukker opp når det er snakk om endringsarbeid. I boken "Implementeringsarbeid i barnehagen" presenteres nyere forskning og teorier innen feltet. 

Fra teori til praksis

Endringsprosjekter i barnehager initieres både lokalt og nasjonalt. Ofte er målet med endringsforsøkene å bedre kvaliteten, og da trengs det kunnskap hos både ledelse og ansatte. Implementering i praksis handler om å gjøre forskningsbaserte teorier, strukturer og aktiviteter til en naturlig del av hverdagen i den enkelte barnehage. 

Implementering får større og større oppmerksomhet i ulike pedagogiske sammenhenger, men i barnehagen er dette fremdeles relativt nytt. Denne boken retter seg derfor spesielt mot hva som skjer i barnehagene i endringsprosjekter, og hvordan implementering kan foregå. 

Les mer og bestill boken fra forlagets nettsider.