MENY

Ny stipendiat i CIESL-prosjektet

CIESL-prosjektets nyeste medarbeider er stipendiat Maren Stahl Lerang. Hun skal undersøke variasjoner i klasseromsinteraksjon hos lærere med ulik bakgrunn og erfaring.

Maren Stahl Lerang begynte sin nye tilværelse som stipendiat 1. august. Hun er utdannet lærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Stavanger. Siden høsten 2014 har Maren jobbet som faglærer og spesialpedagog på ungdomstrinnet.

Skal forske på lærere som har hatt en annen yrkeskarriere 

I sitt doktorgradsarbeid skal Maren se nærmere på variasjoner i klasseromsinteraksjon hos lærere med ulik bakgrunn og erfaring. Det er først og fremst lærere som nylig har tatt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og som har hatt en annen yrkeskarriere tidligere, Maren ønsker som informanter. Hun vil gjerne finne ut hvordan de bruker sin bakgrunn og erfaring i sitt nye yrke. Til nå har det vært lite forskning på denne lærergruppen, både nasjonalt og internasjonalt. 

Studien til Maren er en kvantitativ studie. Hun skal bruke videoobservasjoner av lærere i klasserommet og et spørreskjema, som både lærere og elever skal svare på, som datagrunnlag. Noen observasjoner er allerede filmet som en del av CIESL-prosjektet, men hun skal også filme de nye informantene. Observasjonsinstrumentet Classroom Assessment Scoring System-Secondary (CLASS-S) blir brukt for å skåre observasjonene.

Trenger flere informanter!

Maren ønsker å komme i kontakt med noen som nylig har tatt PPU og som har begynt å jobbe som lærer – gjerne med oppstart nå i høst. Hun er spesielt interessert i de som har hatt en annen yrkeskarriere tidligere, og som har begynt å jobbe i ungdomsskolen.

Hvis du er interessert i å delta i forskningsprosjektet, send en e-post til maren.s.lerang@uis.no.

 

Les også

Maren Stahl Lerang ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret)

Maren Stahl Lerang