MENY

- Ønsker å skape et trygt og godt skolemiljø

- Vi søkte på studiet fordi vi ønsker å bli tryggere i valgene vi tar som skoleledere, og fordi vi ønsker å skape et godt skolemiljø, forteller Håkon Vabø og Siri Bjørnevik.

Bildet viser Siri Bjørnevik og Håkon Vabø. Studiet «Skolemiljø og ledelse» skal utvikle skoleledere som Siri Bjørnevik og Håkon Vabøs kompetanse.

Sammen med 30 andre rektorer og inspektører fra 8 ulike fylker, deltok de på studiet «Skolemiljø og ledelse» første samling på Sola Strand Hotel denne uka.

Det neste året skal de som skoleledere få muligheten til å øke egen kompetanse samt lære hvordan de – sammen med personalet på skolen - kan legge til rette for et trygt og godt skolemiljø på sine skoler.

Stor pågang og interesse

Studiet "Skolemiljø og ledelse" er en av videreutdanningsmodulene Læringsmiljøsenteret tilbyr på oppdrag fra Udir. Dette er andre kull som starter opp på på studiet, og med totalt 32 studenter er det - også i år - helt fullt. I løpet av fire samlinger, en hjemmeeksamen og en del gruppearbeid, vil skolelederne lære hvordan de kan bli bedre til å forebygge samt intervenere når det er noe, sier fagansvarlig Unni V. Midthassel.

- Skolelederne blir delt opp i mindre arbeidsgrupper, og får hver sin veileder. En del av hjemmearbeidet skal de jobbe sammen med gruppen om, men de vil samtidig få en del veiledning underveis, sier hun.

Midthassel mener pågangen og interessen for studiet, viser at det er et stort behov for økt kompetanse innen skoleutvikling.

- Spesielt etter at aktivitetsplikten ble innført, ble det et større behov for å vite hvordan man kan forebygge uønskede handlinger for å sikre et tryggere skolemiljø, sier hun.

- Bedre system for å avdekke mobbing

Skolelederne får også i oppgave å gjør et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) på egen skole i forbindelse med studiet. Da kan de velge å jobbe med temaer som observasjon, forebygging, hvordan involvere elevene mer, hvordan få til bedre samarbeid med foreldre, og så videre. Dette FoU-arbeidet skal også involvere kollegiet på skolen, slik at hele personalet får utbytte av dette.

- Jeg har en forventing om at jeg gjennom dette studiet skal lære hvordan vi kan få til et bedre system for å avdekke mobbing, sier undervisningsinspektør Håkon Vabø ved Austrheim skole i Haugesund.

Han forteller at selv om det var flere utdanningsinstitusjoner som tilbyr studiet «Skolemiljø og ledelse», valgte han Læringsmiljøsenteret som studiested fordi han mener det er der den fremste kompetansen på skolemiljø i landet ligger.

Veldig aktuelt studium

Rektor Solveig Melby på Evjen skole i Orkdal var en del av fjorårets kull på «Skolemiljø og ledelse». Hun forteller at hun har fått mye ut av å gå på dette studiet.

- Det er et veldig bra, og ikke minst aktuelt studium. Det dukker stadig opp nye problemstillinger når det kommer til skolemiljø-arbeid, og sammen med skolen og kommunen, har vi jobbet mye med å lage et forsvarlig system for å avdekke mobbing og å jobbe med mobbesaker, og det ville vi ha hjelp til hvordan vi kunne videreutvikle, forteller hun.

Melby legger til at hun synes det at de fikk jobbe sammen i arbeidsgruppe, var spesielt vellykket.

- Det var fint med et faglig fellesskap og å jobbe med andre skoleledere. Vi ønsket alle å oppdatere oss på lovverk og håndtering av saker, men også å øke kompetansen vår innen senvirkning av mobbing og oppfølging av de som blir utsatt for mobbing. Det var en fin miks av teori, kompetansefyll, refleksjonsoppgaver og deling av erfaring samtidig som vi fikk god oppfølging av veilederne, sier hun.

- Det betyr så mye for mange

Selv om hun ikke føler seg utlært etter å ha fullført studiet, mener rektoren at hun har fått nok påfyll til å jobbe med eget system og ta det et skritt videre. Det har også gitt mersmak, sier Melby som mener det er viktig for den enkelte elev at de ansatte på skolen kan mye om skolemiljø.

- Jeg tror det er mange skoleledere som synes det er vanskelig å følge opp alle elever på en god måte, men det betyr så mye for så mange at skolene er gode på dette. Det har stor betydning for videre utvikler og læring, sier hun og får støtte av rektorkollega og medstudent fra fjorårets kull Marius Brenne som er rektor ved Markabygda Montessoriskole.

- Etter å ha tatt dette studiet har jeg fått mer trygghet til å kunne gå inn i saker og nå vet jeg mer om når vi skal gripe inn. Det var også givende å veksle erfaringer og drøfte dagens utfordringer med kapittel 9 A sammen med kolleger, sier han og legger til:

- Jeg synes alle rektorer i hele Norge bør ta dette studiet. Arbeidsmengden er ikke enormt stor, og man kan knytte det man lærer til noe man holder på med nesten hele tiden. Det er et svært praksisnært studium, sier han.

 

Tekst og foto: Maria Gilje Strand