MENY

Sett av datoen allerede nå!

Læringsmiljøkonferansen arrangeres 3. og 4. november 2020 på Hotel Bristol i Oslo. – Vi gleder oss til å følge opp suksessen fra 2018.

Læringsmiljøkonferansen arrangeres for andre gang 3. og 4. november 2020. Foto: iStock Læringsmiljøkonferansen arrangeres for andre gang 3. og 4. november 2020.

Læringsmiljøkonferansen er en arena hvor vi tar opp tema som er viktige for ansatte i hele barnehage- og skolesektoren, og som hver dag arbeider med å skape trygge og gode læringsmiljø for alle barn, sier Dag Jostein Nordaker, leder for Læringsmiljøsenteret.

Han forteller at konferansen er viktig for å samle kolleger fra hele sektoren til faglig påfyll, refleksjon og gode diskusjoner.

Nå ser vi frem til arbeidet i komiteene hvor de skal lande hvilke temaer som skal tas opp. Hva er det norske barnehager er opptatt av akkurat nå? Hvor trykker skoen mest i skolesektoren? Hvordan kan vi finne en helhet for barn slik at de kan vokse opp i trygge og gode barnehage- og skolemiljø? Det er slike diskusjoner vi gjør oss hele tiden, men enda mer nå frem mot konferansen, sier senterleder

Vi gleder oss til å arrangere Læringsmiljøkonferansen for andre gang, og sikter mot en like god konferanse som suksessen i 2018, sier han.

Vil bidra til gode faglige diskusjoner

Prosjektleder Torunn Helene Fredriksen forteller at arbeidet med å planlegge konferansen er godt i gang.

Det er mye som skal på plass før november. Tema, gode foredragsholdere og innhold som bidrar til gode faglige diskusjoner, sier hun og utdyper:

Målet er at alle deltakerne skal dra hjem med litt nytt fra forskning, flere perspektiver på etablerte praksiser og inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet for barnehager og skoler. Det er viktig å løfte diskusjoner alle som jobber med barnehage og skole er opptatt av.

Arrangeres for andre gang

I november er det to år siden Læringsmiljøkonferansen ble arrangert for første gang. Den gang var det overordnede temaet «Medborgerskap og livsmestring», et tema som engasjerte mange. Konferansen var fulltegnet og diskusjonene rundt lunsjbordet vitnet om interessante dager både innen barnehage- og skolesektor. For hva betyr medborgerskap og livsmestring i det daglige arbeidet i barnehage og skole? Dette ble diskutert, problematisert og konkretisert gjennom de to dagene.

Les mer om forrige konferanse:

Læringsmiljøkonferansen 2018: medborgerskap og livsmestring
Læringsmiljøkonferanse med suksess!

Sees i sammenheng med Arendaluka

Læringsmiljøsenteret var tilstede på Arendalsuka i 2019 med paneldebatt om opplæringslovens kapittel 9 A. Dette følges opp med nytt opplegg på Arendalsuka kommende høst, og senere Læringsmiljøkonferansen.

Vi ønsker å være synlig på flere viktige arenaer, og det gjør også at vi kan følge opp debatter og diskusjoner i ulike formater, forteller Nordaker litt hemmelighetsfullt.

Gå til konferansesidene:

Læringsmiljøkonferansen 2020

Tekst: Ina Midttveit