MENY

Siste frist for å søke videreutdanning høsten 2020

Vil du være først i landet og prøve deg på den helt nye videreutdanningen som tar opp spørsmål knyttet til mobbing? Eller kan det være spennende å fordype seg gjennom et nettbasert studie? Høsten 2020 kan du starte på en spennende og innholdsrik og nyttig videreutdanning.

Om du vil du studere ledelse i skolekontekst eller fordype deg i problematikken rundt mobbing har vi fremdeles noen ledige studieplasser:

Mobbing - Videreutdanning for ansatte med spesifikt ansvar i mobberelatert arbeid

Emnet tar sikte på å styrke generell kompetanse knyttet til mobbing på en slik måte at studentene blir bedre rustet til å ivareta mobberelaterte oppgaver som ligger i deres stilling og mandat. Tema mobbing blir sett i relasjon til forvaltningsoppgaver og rollen som brobygger, koordinator og pådriver i mobbearbeid.

Søknadsfrist: Vi gjør opptak fortløpende, men ikke senere enn 31. mai 2020.

Les mer...

 

Nettbasert emne om mobbing

En dame bøyer seg ned mot en som sitter på bakken Nettstudiet "Prevention and intervention of bullying in learning environments" tar for seg hvordan du forebygger, identifiserer og håndterer mobbing. Læringsmiljøsenteret samarbeider med National Anti-Bullying Research and Resource Centre ved Dublin City University om emnet, og det er frivillig samling i Dublin høsten 2020.

Søknadsfrist: Vi gjør opptak fortløpende.

Les mer...

 

Skolemiljø og ledelse

Studiet skal gi skoleledere kunnskaper og verktøy for å lede arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø på sin skole. Studiet tar utgangspunkt i praktiske utfordringer skoleledere står i, og knytter dette til forskningsbasert kunnskap og praktiske løsninger.

Søknadsfrist: Vi gjør opptak fortløpende.

Les mer...

Lurer du på hvilket av studiene du skal søke på, opptakskrav eller trenger hjelp med søknadsprosessen?
Ta kontakt med rådgiver Hege Barker: hege.n.barker@uis.no