MENY

Skal gjøre skoleledere enda bedre på skolemiljø

«Skolemiljø og ledelse» er en viktig videreutdanning, mener emneansvarlig ved Læringsmiljøsenteret, Unni Vere Midthassel. – Med verktøy til å skape enda tryggere skolemiljø, vil mange barn og unge få en bedre skolehverdag, sier hun.

Lærer og elev.

Den nye videreutdanningen starter opp ved Læringsmiljøsenteret fra høsten 2018. Studiet skal gi rektorer og andre skoleledere kunnskap og verktøy for å lede arbeidet i å skape et trygt og godt skolemiljø. I tillegg skal det arbeides med å både forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser.

– Vi kommer til å ta utgangspunkt i den enkelte deltakers skole, og støtte opp og veilede i arbeidet som gjøres lokalt. Med en slik praktisk tilnærming vil hele skolen dra nytte av utdanningen fra første samling, sier Unni Vere Midthassel, som er professor ved Læringsmiljøsenteret og emneansvarlig for det nye studiet.

Samlingsbasert og praksisnært

For å søke på studiet, må deltakeren være rektor eller være i en annen skolelederstilling.

– Vi skal gå grundig til verks, og gå gjennom flere aspekter ved lederens rolle og ansvar både på system- og individnivå, sier hun.

Målet er å gi skoleledere økt teoretisk og praktisk kunnskap for å løse konkrete utfordringer.

– Vi legger vekt på skoleledernes rolle og oppgaver, og arbeide både med praktiske oppgaver og teoretisk fordypning. Videreutdanningen består av fire to-dagers samlinger, med dialogbasert undervisning og samarbeid i grupper. Mellom samlingene arbeider deltakerne praktisk på sin egen skole. Underveis blir det veiledning, og deltakerne kan i stor grad bidra til både egen og andres læring.

– Bli bedre på å identifisere og forstå utfordringer

Fra 1. august 2017 ble opplæringslovens kapittel 9 A endret. Den skal sikre at alle skoler handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Gjennom året på videreutdanningen vil deltakerne få kunnskap om juridiske og etiske forhold knyttet til mobbing, og de vil arbeide strategisk med både forebygging og håndtering.

– Skolelederne skal gjennom studiet bli enda bedre på å indentifisere og forstå utfordringer i skolemiljøet, og de skal kunne iverksette relevante tiltak for å sikre at aktivitetsplikten overholdes. Ved å bruke data og analyseverktøy, både i planlegging og evaluering av tiltak, skal skolelederne kunne legge strategiske planer for videre arbeid med sitt skolemiljø, forklarer Midthassel, som har stor tro på videreutdanningen, og gleder seg til å sette i gang.

Les mer: 

Se filmen «En mobbehistorie»

Hvordan kan lærere jobbe med å forebygge mobbing

Aktivitetsplikten – hva er det?

Aktivitetsplikten i praksis