MENY

Stipendiat i utdanningsvitenskap – kvalitet i barnehagen

Læringsmiljøsenteret har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap. Temaområdet for stipendiatet er kvalitet i barnehagen. Søknadsfristen er 10. mars 2019.

Mann hjelper gutt på med sykkelhjelm. Foto: iStock. Tema for PhD-en er kvalitet i barnehagen. Foto: iStock.

Stillingen vil rette seg mot utforskning av nye kartleggingsinstrument for kvalitet i barnehagen, for eksempel «Assessing Quality in Early Childhood Education and Care: Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being (SSTEW) Scale for 2–5-year-olds provision» (Siraj, 2015). Aktuelle temaer for PhD-prosjektet kan være:

  • Vurdering av aktuelle verktøykasser og tiltak for barnehager basert på nye teorier for kvalitet, for eksempel teorigrunnlaget rundt Sustained Shared Thinking
  • Utforskning av aktuelle kartleggingsinstrumentet, for eksempel SSTEW, i en norsk kontekst
  • Sammenligning av føringer i Rammeplanen og andre grunnlagsdokument for den norske barnehagen med teorier og funn knyttet nye kartleggingsverktøy for kvalitet

PhD-prosjektet vil være knyttet til universitetets Senter for barnehageforskning, Filiorum. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Les hele stillingsannonsen