MENY

Stipendiat i utdanningsvitenskap – tilhørighet og lek i barnehagen

Læringsmiljøsenteret har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap. Temaområdet for stipendiatet er tilhørighet og lek i barnehagen. Søknadsfristen er 10. mars 2019.

Liten jente husker, mens en voksen passer på. De har blikkontakt. Foto: iStock. Vil du forske på lek og tilhørighet i barnehagen? Foto: iStock.

Barn trenger lek for livsutfoldelse, livsglede, mestring, vennskap og tilhørighet. De yngste barna bruker leken til å forstå og utforske omverdenen, til tidlig kroppslig og verbal kommunikasjon, og til sosial utprøving og trening. Den norske barnehagen preges i dag av et større mangfold på alle plan. Dette gir mange spennende muligheter, men kan også medføre behov for refleksjon knyttet til egen praksis. Tilknytning, kommunikasjon og samspill kan utfordres både på grunn av ulikt språklig utgangspunkt. Ulike kulturelle referansepunkt kan gi ulike syn på barn og barneoppdragelse mellom barnehagen og hjemmet.

Eksempler på aktuelle problemstillinger for denne avhandlingen kan være: Hvordan er de yngste barnas behov for tilknytning, tilhørighet og lek ivaretatt i denne nye konteksten? Kan barnehageansatte bruke teorier om tilknytning i den flerkulturelle barnehagen for å fremme utforskning og lek blant barn? Hvordan er barnehagelæreres mulighet til å utøve kultursensitiv omsorg på småbarnsavdelingen for å fremme lek på tvers av kulturelle utgangspunkt?

Prosjektet vil være knyttet til universitetets Senter for barnehageforskning, Filiorum. Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Les hele utlysningsteksten.