MENY

Utvalgte nyheter om Læringsmiljøsenteret

Et utvalg nyhetssaker der ansatte ved Læringsmiljøsenteret har uttalt seg, og av saker om senterets arbeid.

Illustrasjonsbilete aviser mobbing
 • Nå går datteren på skolen igjen – etter tre år på barnerommet

  NRK Rogaland (24. august 2019): Jenta hennes hadde skolevegring og satt hjemme de tre siste årene av barneskolen. Så skjedde det noe som for første gang fikk henne til å glede seg over skolehverdagen.

  Les hele artikkelen hos NRK

 • Skolevegring – et økende problem

  NRK Dagsrevyen (24. august 2019): Elever over hele landet er i gang med et nytt skoleår. For de aller fleste en positiv opplevelse. Men hva gjør du som forelder hvis barnet ditt ikke vil gå på skolen?

  Se hele innslaget på Lørdagsrevyen

 • Stavanger kommune får millioner for friskoleelevene

  Stavanger Aftenblad (22. august 2019): Den ene siden i det politiske landskapet mener friskolene skaper et mangfold, mens den andre hevder at de tapper den offentlige skolen for elever og ressurser. Men gjør friskolene egentlig det?

  Les hele artikkelen i Stavanger Aftenblad

 • Barn lærer best gjennom lek

  Aftenposten (22. august 2019): Alle foreldre har fått god informasjon om prosjektet, og deltagelse i forskningen er frivillig.

  Les hele debattinnlegget i Aftenposten

 • – Barnehagen er altfor viktig til at vi kan overlate til tilfeldigheter hva som skjer der

  Barnehage.no (21. august 2019): Det mener professor Mari Rege som er en av prosjektlederne for Agderprosjektet.

  Les hele artikkelen hos Barnehage.no

 • Skolevegring: – Få et samarbeid med skolen

  Psykisk helse (14. august 2019): ­– Skolevegring kan oppstå av flere grunner, både hos eleven selv, i familien og i skolen. Situasjoner i skolen kan være manglende forutsigbarhet og kontroll, sier Trude Havik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

  Les hele artikkelen i Bladet psykisk helse

 • – Vi må dele ut smileys til barnehagene, så foreldrene vet hvilken de skal velge

  Barnehage.no (13. august 2019): – Vi har en unik mulighet til å gjøre en forskjell, men hvordan kan vi ta ut barnehagenes potensiale? Det var oppsparket fra førsteamanuensis Ratib Lekhal ved Handelshøyskolen BI da det ble invitert til debatt om kvalitet i barnehagen under Arendalsuka. Han fikk flere forslag fra paneldeltagerne.

  Les hele artikkelen i Barnehage.no

 • Utdanningsforbundet lider av kunnskapsallergi

  Dagens Næringsliv (12. august 2019): Det barna får lære i barnehagen, har betydning for hvordan de klarer seg på skolen, viser forskning. Så langt har ikke Utdanningsforbundet maktet å forholde seg til denne kunnskapen.

  Les hele kronikken i Dagens Næringsliv

 • Lekbasert læring ga resultater – men kun for barn i «dårlige» barnehager

  Utdanningsnytt.no (9. august 2019): Barn som fikk et lekbasert læringsopplegg, hadde bedre ferdigheter i matematikk, språk og selvregulering etter ett år. Men det gjaldt kun hvis de gikk i barnehager med lite læring i utgangspunktet.

  Les hele artikkelen hos Utdanningsnytt.no

 • Vil ha mer læring i barnehagen

  NRK Dagsrevyen (8. august 2019): Et systematisk opplegg i barnehagen ser ut til å gi gevinst.
   

  Se hele innslaget på Dagsrevyen

 • Ny forskning: Læring i barnehagene gir bedre skolebarn

  NRK Rogaland (8. august 2019): Barn som har hatt et systematisk læringsopplegg i barnehagen, gjør det bedre på skolen, viser ny forskning. Men professor advarer mot at barnehagen blir for lik skolen.

  Les hele artikkelen hos NRK

 • Bytt ut #stjerneformet agurk med #øyekontakt og #klem!

  Stavanger Aftenblad (4. august 2019): Håndkrampene etter perfekte matpakker har heldigvis fått hvile nå i sommerferien. Men om noen uker er vi gang igjen.

  Les debattinnlegget i Stavanger Aftenblad

 • 10 tips til hvordan lærere skal håndtere stress i skolen

  Forskning.no (2. august 2019): Slik kan lærere hjelpe skoleelever med å takle stress og prestasjonsangst.

  Les hele artikkelen på Forskning.no

 • Kampen om status i klassen leder til utestenging

  Forskning.no (18. juli 2019): Ønsket om å oppnå en bedre posisjon eller beholde sin posisjon i vennegjengen er en av grunnene til at ungdom stenger ute enkelte elever. – Vi kan trolig forebygge mobbing ved å tone ned status som verdi, sier forsker.

  Les hele saken hos Forskning.no

 • Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø – styrket eller svekket?

  Stavanger Aftenblad+ (15. juli 2019): I to skoleår har rektorene hatt plikt til å reagere og dokumentere hver gang det blir meldt fra om mobbing eller utrygt skolemiljø. Ett resultat er at den som varsler først, får rett – og at andre kan bli krenket.

  Les hele debattinnlegget i Stavanger Aftenblad+

 • Hva er mobbing?

  Utdanningsnytt (11. juli 2019): Begreper som omhandler negative sider ved menneskelig erfaring, fylles med stadig mer omfattende innhold. En negativ effekt kan være at vi mister evnen til å skille mellom fenomener som bør holdes atskilt.

  Les hele artikkelen i Utdanningsnytt

 • Håper karakterene i orden og oppførsel skrotes for godt

  Utdanningsnytt (10. juli 2019): I fem år har Rogaland hatt et prøveprosjekt hvor karakterer i orden og oppførsel ble fjernet i videregående skole. Udir sier nei til å fortsette ordningen.

  Les hele artikkelen i Utdanningsnytt

 • Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

  Forskning.no (30. juni 2019): Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

  Les hele artikkelen på Forskning.no.

 • Resilient-prosjektets mål er å styrke en skole som ser hele eleven

  Stavanger Aftenblad+ (26. juni 2019): Forskningsprosjektet Resilient har som mål å skape trivsel, tilhørighet og motivasjon på skolen ved å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling.

  Les hele debattinnlegget i Stavanger Aftenblad+

 • Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

  Fylkesmannen i Nordland (25. juni 2019): I 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Etter lovendringen har Fylkesmannen mottatt langt flere henvendelser enn vi gjorde tidligere.

  Les hele kronikken hos Fylkesmannen i Nordland

 • Så «Lik meg» på skolen – fikk bedre jentemiljø

  NRK.no Trøndelag (15. juni 2019): Jentene så på dramaserien «Lik meg» og snakket om skjult mobbing mens guttene ble sendt på tur i skogen. Det førte til bedre jentemiljø på 7. trinn på Strindheim skole i Trondheim.

  Les hele saken hos NRK Trøndelag

 • Prosjektet «Resilient» bevilges 20 millioner kroner

  Rogalands Avis (7. juni 2019): Livsmestringsprosjektet har mottatt 20 millioner kroner Norges forskningsråd. "Resilient" sitt mål er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen.

  Les hele artikkelen hos Rogalands Avis

 • For høye mobbetall i Tvedestrand: Elever føler seg mobbet ved alle skolene

  Tvedestrandsposten+ (6. juni 2019): Tvedestrandskolen gjør det bra på de nasjonale prøvene, med noe variasjoner fra skole til skole. Men det mest bekymringsverdige med elevundersøkelsen er for høye mobbetall.

  Les hele artikkelen hos Tvedestrandsposten+

 • Flere tusen lokale 13-åringer skal få stress-hjelp på skolen

  Stavanger Aftenblad+ (6. juni 2019): – Mange blir lei seg av en dårlig karakter. De kan miste helt håpet, sier Vetle Jåsund (13). Nå får forskere i Stavanger 20 millioner kroner til et omfattende prosjekt som skal gjøre ungdom nettopp mer motiverte og robuste.

  Les hele saken i Stavanger Aftenblad+

 • Heidi (36) er sikker på at opplegget virker – nå vil hun dele det med andre

  Østlands-Posten+ (14. mai 2019): Hver uke har miljøarbeider Heidi Asmyhr Thoresen tatt med seg opp til fire barneskoleelever ut på tur. Det har funket så bra at det vil hun dele med andre.

  Les hele saken i Østlands-Posten+