MENY

Utvalgte nyheter om Læringsmiljøsenteret

Et utvalg nyhetssaker der ansatte ved Læringsmiljøsenteret har uttalt seg, og av saker om senterets arbeid.

Illustrasjonsbilete aviser mobbing
 • Utdanningsforbundet lider av kunnskapsallergi

  Dagens Næringsliv (12. august 2019): Det barna får lære i barnehagen, har betydning for hvordan de klarer seg på skolen, viser forskning. Så langt har ikke Utdanningsforbundet maktet å forholde seg til denne kunnskapen.

  Les hele kronikken i Dagens Næringsliv

 • Lekbasert læring ga resultater – men kun for barn i «dårlige» barnehager

  Utdanningsnytt.no (9. august 2019): Barn som fikk et lekbasert læringsopplegg, hadde bedre ferdigheter i matematikk, språk og selvregulering etter ett år. Men det gjaldt kun hvis de gikk i barnehager med lite læring i utgangspunktet.

  Les hele artikkelen hos Utdanningsnytt.no

 • Vil ha mer læring i barnehagen

  NRK Dagsrevyen (8. august 2019): Et systematisk opplegg i barnehagen ser ut til å gi gevinst.
   

  Se hele innslaget på Dagsrevyen

 • Ny forskning: Læring i barnehagene gir bedre skolebarn

  NRK Rogaland (8. august 2019): Barn som har hatt et systematisk læringsopplegg i barnehagen, gjør det bedre på skolen, viser ny forskning. Men professor advarer mot at barnehagen blir for lik skolen.

  Les hele artikkelen hos NRK

 • Bytt ut #stjerneformet agurk med #øyekontakt og #klem!

  Stavanger Aftenblad (4. august 2019): Håndkrampene etter perfekte matpakker har heldigvis fått hvile nå i sommerferien. Men om noen uker er vi gang igjen.

  Les debattinnlegget i Stavanger Aftenblad

 • 10 tips til hvordan lærere skal håndtere stress i skolen

  Forskning.no (2. august 2019): Slik kan lærere hjelpe skoleelever med å takle stress og prestasjonsangst.

  Les hele artikkelen på Forskning.no

 • Kampen om status i klassen leder til utestenging

  Forskning.no (18. juli 2019): Ønsket om å oppnå en bedre posisjon eller beholde sin posisjon i vennegjengen er en av grunnene til at ungdom stenger ute enkelte elever. – Vi kan trolig forebygge mobbing ved å tone ned status som verdi, sier forsker.

  Les hele saken hos Forskning.no

 • Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø – styrket eller svekket?

  Stavanger Aftenblad+ (15. juli 2019): I to skoleår har rektorene hatt plikt til å reagere og dokumentere hver gang det blir meldt fra om mobbing eller utrygt skolemiljø. Ett resultat er at den som varsler først, får rett – og at andre kan bli krenket.

  Les hele debattinnlegget i Stavanger Aftenblad+

 • Hva er mobbing?

  Utdanningsnytt (11. juli 2019): Begreper som omhandler negative sider ved menneskelig erfaring, fylles med stadig mer omfattende innhold. En negativ effekt kan være at vi mister evnen til å skille mellom fenomener som bør holdes atskilt.

  Les hele artikkelen i Utdanningsnytt

 • Håper karakterene i orden og oppførsel skrotes for godt

  Utdanningsnytt (10. juli 2019): I fem år har Rogaland hatt et prøveprosjekt hvor karakterer i orden og oppførsel ble fjernet i videregående skole. Udir sier nei til å fortsette ordningen.

  Les hele artikkelen i Utdanningsnytt

 • Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

  Forskning.no (30. juni 2019): Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

  Les hele artikkelen på Forskning.no.

 • Resilient-prosjektets mål er å styrke en skole som ser hele eleven

  Stavanger Aftenblad+ (26. juni 2019): Forskningsprosjektet Resilient har som mål å skape trivsel, tilhørighet og motivasjon på skolen ved å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling.

  Les hele debattinnlegget i Stavanger Aftenblad+

 • Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

  Fylkesmannen i Nordland (25. juni 2019): I 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Etter lovendringen har Fylkesmannen mottatt langt flere henvendelser enn vi gjorde tidligere.

  Les hele kronikken hos Fylkesmannen i Nordland

 • Så «Lik meg» på skolen – fikk bedre jentemiljø

  NRK.no Trøndelag (15. juni 2019): Jentene så på dramaserien «Lik meg» og snakket om skjult mobbing mens guttene ble sendt på tur i skogen. Det førte til bedre jentemiljø på 7. trinn på Strindheim skole i Trondheim.

  Les hele saken hos NRK Trøndelag

 • Prosjektet «Resilient» bevilges 20 millioner kroner

  Rogalands Avis (7. juni 2019): Livsmestringsprosjektet har mottatt 20 millioner kroner Norges forskningsråd. "Resilient" sitt mål er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen.

  Les hele artikkelen hos Rogalands Avis

 • For høye mobbetall i Tvedestrand: Elever føler seg mobbet ved alle skolene

  Tvedestrandsposten+ (6. juni 2019): Tvedestrandskolen gjør det bra på de nasjonale prøvene, med noe variasjoner fra skole til skole. Men det mest bekymringsverdige med elevundersøkelsen er for høye mobbetall.

  Les hele artikkelen hos Tvedestrandsposten+

 • Flere tusen lokale 13-åringer skal få stress-hjelp på skolen

  Stavanger Aftenblad+ (6. juni 2019): – Mange blir lei seg av en dårlig karakter. De kan miste helt håpet, sier Vetle Jåsund (13). Nå får forskere i Stavanger 20 millioner kroner til et omfattende prosjekt som skal gjøre ungdom nettopp mer motiverte og robuste.

  Les hele saken i Stavanger Aftenblad+

 • Heidi (36) er sikker på at opplegget virker – nå vil hun dele det med andre

  Østlands-Posten+ (14. mai 2019): Hver uke har miljøarbeider Heidi Asmyhr Thoresen tatt med seg opp til fire barneskoleelever ut på tur. Det har funket så bra at det vil hun dele med andre.

  Les hele saken i Østlands-Posten+

 • Forstår ikke skyhøye mobbetall

  Agderposten+ (11. mai 2019): 19 prosent av elevene i de tre tiendeklassene på Lyngmyr ungdomsskole i Tvedestrand svarte at de er mobbet.

  Les hele artikkelen i Agderposten+

 • Mobbing - kva er rett definisjon?

  Foreldreutvalget for grunnopplæringen (10. mai 2019): Korleis skal ein definere mobbing? Og korleis vil ulik ordbruk og forståing slå ut i praksis? Dei to forskarane Tove Flack og Ingrid Lund møttes for å greie ut om sine to heilt ulike syn på eit seminar i regi av Partnerskap mot mobbing 9. mai.

  Les heile saka hos FUG.no

 • Her har de uteskole hver onsdag: – Barna lærer mer når de er i bevegelse

  Utdanningsnytt.no (8. mai 2019): Hver onsdag, året rundt, har andre trinn på Stenseth skole i Nedre Eiker utedag. – Vi har mer plass, og morsommere ting å leike med, forteller elevene.

  Les hele artikkelen hos Utdanningsnytt.no

 • Trygge barn lærer best – dei utrygge lærer noko heilt anna

  Stavanger Afteblad (4. mai 2019): KRONIKK: Skulen må halde fram trykket på å sikre elevane trygge og gode læringsmiljø når fagfornyinga skal implementerast. Dersom elevar er usikre på om dei blir ledde av eller blir «blikka» når dei kjem med sine meiningar, så vel dei fleste å vere stille.

  Les heile kronikken i Stavanger Aftenblad

 • Rogaland testar karakterfritt i orden og åtferd

  Norsk Lektorlag (11. april 2019): Fleire vidaregåande skular i Rogaland har søkt om å delta i forsøket utan ordenskarakterar. Dei første evalueringane viste at lærarane var veldig delte i synet på om dette gav negative eller positive konsekvensar. Elevane derimot var særs fornøgde.

  Les heile saka hos Norsk Lektorlag

 • – Dataspill gir elevene mestringsfølelse

  Stavanger Aftenblad (3. april 2019): Rektor ved Revheim skole vet at gaming i skoletiden er et minefelt. Men læringseksperter mener at riktig bruk av dataspill gir elevene både motivasjon og mestringsfølelse.

  Les hele artikkelen i Aftenbladet

 • – Noen elever ser etter svakhetstrekk hos lærerne

  Utdanningsnytt.no (3. april 2019): – Gi støtte til lærere som sliter i klasserommet, sier forsker Grete Sørensen Vaaland ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

  Les hele artikkelen i Utdanning