MENY

Utvalgte nyheter om Læringsmiljøsenteret

Et utvalg nyhetssaker der ansatte ved Læringsmiljøsenteret har uttalt seg, og av saker om senterets arbeid.

Illustrasjonsbilete aviser mobbing
 • – Barnehagelærere bygger hjernene til neste generasjons Norge

  Rogalands Avis (9. august 2018): – Det er forskjell på kvalitet på papiret og hva som er kvalitet for barna.

  Les hele artikkelen hos Rogalands Avis

 • Tvinger vi fisker til å klatre i trær?

  Stavanger Aftenblad (7. august 2018): Seksårsreformen gir mange barn en følelse av å være en fisk på land. ​

  Les hele debattinnlegget hos Stavanger Aftenblad

 • Fraværsgrense i ungdomsskolen

  NRK Radio (14. juni 2018):  – Det bør innføres fraværsgrense de siste årene i ungdomsskolen. Det sier Robin Ulriksen, som har forsket på fravær både i ungdomsskole og videregående.

  Hør innslaget fra NRK Her og nå

 • Antall barn som gruer seg til å gå på skolen har økt de siste åra

  NRK Radio (13. juni 2018): Antall barn som gruer seg til å gå på skolen har økt de siste åra. Det sier Trude Havik, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

  Hør hele innslaget fra NRK Dagsnytt

 • Høyt fravær i grunnskolen

  NRK Radio (13. juni 2018): 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen er borte fra skolen i en måned eller mer.

  Hør hele innslaget på NRK Nyhetsmorgen

 • Høyere fravær i grunnskole enn videregående skole

  P4 (13. juni 2018): 22.200 elever i barne- og ungdomsskolen er borte fra skolen i en måned eller mer i året.

  Les hele saken og hør innslaget på P4

 • Dette kan lærere gjøre for å få barn med mye fravær tilbake til klasserommet

  Utdanningsnytt (13. juni 2018): Finn ut om det er spesielle dager eller timer eleven er borte fra, er et av rådene forsker Trude Havik har til lærere.

  Les hele artikkelen på Utdanningsnytt.no

 • Tips til deg som har et barn som strever med å komme seg på skolen

  Utdanningsnytt (13. juni 2018): Vondt i hodet og magen, er de første tegnene på skolevegring. Det er mye foreldre kan gjøre for å hjelpe barna inn i klasserommet.

  Les hele artikkelen på Utdanningsnytt.no

 • Høgare fråvær i grunnskolen enn vidaregåande

  NRK.no (13. juni 2018): 22.200 elevar i barne- og ungdomsskulen er vekke frå skulen i ein månad eller meir i året, ifølgje ny undersøking. Marit opplevde at hennar sju år gamle son ikkje ville på skulen.

  Les heile artikkelen på NRK.no

 • 22.000 grunnskuleelevar er borte frå skulen i ein månad eller meir i året

  NRK Radio (13. juni 2018): – Det er alvorleg for fagleg og sosial utvekling, seier forskar Trude Havik.

  Høyr innslaget frå NRK Dagsnytt

 • 22 000 skolebarn er borte i minst en måned

  Utdanningsnytt (13. juni 2018): Om lag 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen har bekymringsfullt mye fravær. Fraværet i grunnskolen er høyere enn på videregående. Likevel finnes det ingen nasjonal oversikt eller sentrale tiltak.

  Les hele reportasjen på Utdanningsnytt.no

 • – Mobbeoffer som også mobber har dårligst odds

  GBnett (25. mai 2018): – Vi må fange opp elevene som trenger hjelp slik at det kan gå godt med dem videre i livet, sier Solås-lærerne. Etter forebyggende kurs om mobbing har lærerne fått ny innsikt.

  Les hele saken hos GBnett

 • Storsamling mot mobbing

  Jærbladet (18. mai 2018): Jærskulen samla over tusen lærarar til kurs i betre læringsmiljø og mobbeførebygging.

  Les heile saka i Jærbladet

 • Frykter seksårsreformen svekker guttene

  NRK Sørlandet (15. mai 2018): Skolestart for seksåringer kan skape et dårlig utgangspunkt for gutter. Ap-politiker mener skolen bør lære mer av barnehagene.

  Les hele artikkelen hos NRK Sørlandet

 • Gigangtisk lærermøte i Gjesdal

  GBnett (14. mai 2018): For første gang skal alle lærerne i Jærskulen samles under ett tak.

  Les hele artikkelen hos GBnett

 • Forskere lanserer lekebok – 130 tips for de eldste barna

  Barnehage.no (8. mai 2018): Forskere og barnehagelærere har gått sammen om å finne 130 tips til engasjerende og lærerike aktiviteter for femåringer. «Lekbasert læring» heter boka som Agderprosjektet lanserte mandag.

  Les hele artikkelen på Barnehage.no

 • Lærer bedre gjennom lek

  NRK Sørlandet (7. mai 2018): Førskolebarn lærer bedre gjennom lek. Det slåes fast gjennom det såkalte Agderprosjektet. 40 barnehager i Agder har testet ut et nytt lekebasert opplegg.

  Se hele nyhetsinnslaget hos NRK Sørlandet

 • Slik kan femåringer leke seg til læring

  Forskning.no (7. mai 2018): Opplegget førte til mindre stillesitting, færre skriftlige oppgaver, engasjerte barn og fornøyde barnehagelærere.

  Les hele artikkelen på Forskning.no

 • – Jeg føler meg uthengt og mobbet

  Stjørdalens Blad (5. mai 2018): Jenta ble sjokkert da hun oppdaget navnet sitt på rødrussens «svarteliste».

  Les hele artikkelen på Bladet.no

 • Trivselsundersøkelse viser at barna trives

  Agderposten (27. april 2018): FAU ved Fjære barneskole hadde mandag 23. april 2018 møte hvor «Skolen, skolemiljø og barnas trivsel» var et viktig punkt på sakslista vår. Vi sendte i forkant ut melding til alle foresatte ved skolen slik at alle hadde mulighet til å komme med innspill. På grunnlag av de tilbakemeldingene vi har fått ønsker derfor FAU og komme med en uttalelse.

  Les hele debattinnlegget i Agderposten

 • Ekspert: – Dette er tegnene på at barnet ditt lider av skolevegring

  TV2.no (23. april 2018): Mange barn sliter med skolevegring, som innebærer at de vil på skolen, men at de ikke klarer.

  Les hele artikkelen på TV2.no

 • Slik får du barnet ditt på skolen

  TV2 (16. april 2018): Man hører stadig om elever som dropper ut av videregående skole, men mange barn på barne- og ungdomsskolen sliter med skolevegring - at man rett og slett ikke klarer å gå på skolen. Førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret ved UiS Trude Havik har doktorgrad på temaet.

  Se hele innslaget på God morgen Norge på TV2

 • Inviterte alle foreldre til møte

  Grimstad Adressetidende (12. april 2018): Mandag kveld rettet Fjære barneskole fokus mot mobbing og inviterte alle skolens foreldre til møte.

  Les hele artikkelen i Grimstad Adressetidende

 • Vant pris for dokumentar om ALS

  Forskning.no (3. april 2018): Prisen for beste film under Amandusfestivalen gikk til Fredrik Dahle Vedholm og hans dokumentar «Mere min», som skildrer Jarmund Veland sin siste tid med familien.

  Les hele saken på Forskning.no

 • Tingvoll er målt til mobbeversting. Nå har kommunen tatt grep

  Tidens Krav (3. april 2018): Ungdomsskolene i Tingvoll er målt skyhøyt over landsgjennomsnittet på opplevd mobbing. Nå har kommunen tatt grep.

  Les hele artikkelen i Tidens Krav