MENY

Ålesund kjører sitt eget løp mot mobbing

Sunnmørsposten (21. januar 2016): Fylkesmannen i Møre og Romsdal har satt i gang et antimobbeprosjekt i samarbeid med Læringsmiljøsenteret. Prosjektet går ut på å gi de ansatte på PPT-kontorene en grundig opplæring i å takle problematikken rundt mobbing i skoler og barnehager. 28 av kommunene er med, Ålesund har takket nei.

Les hele saken om hvordan de jobber for å stoppe mobbing i Møre og Romsdal på smp.no