MENY

– Bråk i klasserommet kan vera svært destruktivt for både elevar og lærarar

NrK Rogaland ( 9.september 2014): Ei ny undersøking hos norske lærarar syner at om lag 5000 manglar kontroll i klasserommet. Nå får fleire lærarar spesialkompetanse for å ta tilbake kontrollen.