MENY

Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing

iTromsø (25. april 2016): iTromsø har den siste uken satt søkelyset på mobbing. I den forbindelse spurte de alle enhetslederne om i hvilken grad de anser mobbing som et problem på skolen og hvilke tiltak de mener bør iverksettes for at det skal bli lettere for skolen å håndtere mobbing? Siden Tromsø kommune, i samarbeid med Læringsmiljøsenteret, utdanner ressurspersoner på alle skolene er Læringsmiljøsenteret nevnt i flere av svarene.

Les hele saken hos iTromsø

Her kan du lese noen av svarene de fikk: 
– Tidlig inngripen er viktig 
– Styrk kompetansen i skolen 
– Flere voksne vil hjelpe oss å oppdage elever som mobbes 
– Kursing og oppfølging hadde vært nyttig
– Trusler som mulkt og oppsigelser bør komme langt ut i rekka av tiltak