MENY

Endrer spørsmålene i Elevundersøkelsen

Kunnskapsdepartementet (4. november 2016): Utdanningsdirektoratet endrer Elevundersøkelsen, slik at svarene fra elevene trolig vil gi et gir et mer korrekt bilde av mobbing i skolen. En egen arbeidsgruppe bestående av blant annet Læringsmiljøsenteret og Mobbeombudet i Buskerud har gitt innspill til endringene. 

Les hele saken hos Kunnskapsdepartementet