MENY

Forbedring av læringsmiljø og reduksjon av mobbing

KSU.no (29. mars 2019): I en pressemelding fra Kristiansund kommune får vi vite at kommunen deltar på en nasjonal satsing som heter Læringsmiljøprosjektet. Målet er å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbingen på skolene og ellers i kommunen.

Les hele saken hos KSU.no