MENY

Fraværsgrense for økte forskjeller

Agenda magasin (14. mars 2017): Roar Ulvesatd viser til Trude Haviks doktorgrad om skolevegring og hennes oppsummeringen av en rekke risikofaktorer som kan ligge til grunn for skolevegring.

Les hele saken hos Agenda Magasin