MENY

Hjerneforskning og barnehagene

Stavanger Aftenblad (02.jun. 2014): Hva sier forskning om barns tidlige utvikling? Hva er det viktigste foreldre og barnehage kan gi til de yngste barna? Hvor viktig er egentlig den tidlige stimuleringen?