MENY

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnehageloven

Stortinget (24. mai 2017): Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti viser til høringsuttalelsene fra Utdanningsforbundet og Læringsmiljøsenteret, som omtaler utfordringer i det fysiske miljøet i barnehagen som ikke er godt nok tilrettelagt for spedbarn, og bekymring for at foreldre til ni måneder gamle babyer vil oppleve økt press på å gå tilbake i arbeid og potensielle negative konsekvenser for spedbarna. 

Les hele saken på stortinget.no