MENY

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud

Stortinget (11. mai 2017): Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om å innføre lokale mobbeombud i hvert fylke eller hver region. Forslaget kom fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan, som også foreslår at ombudene skal samarbeide faglig med Læringsmiljøsenteret.

Les hele innstillingen hos Stortinget