MENY

Kvalitet i norske barnehager

Målet om full barnehagedekning er snart nådd, men hva med kvaliteten, spør mange. Kan forskning gi oss svar på om vi har god kvalitet i norske barnehager?