MENY

Nytt lovverk skal forebygge mobbing i skolene

NRK (21. august 2017): Når elevene møter til første skoledag, er det et nytt lovverk som skal beskytte mot mobbing. Kommuner som ikke følger opp mobbesaker, kan straffes med tvangsmulkt. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Læringsmiljøprosjektet trekkes fram som noen av tiltak mot mobbing.

Les hele saken på nrk.no