MENY

Politikere vil overprøve valg av tiltak mot mobbing

Utdanningsnytt.no (12. februar 2016): Hvem skal bestemme strategien i arbeidet mot mobbing? I Ålesund ber bystyret rådmannen om å revurdere de faglige valgene som er gjort etter at kommunen sa nei til deltakelse i et prosjekt der PPT-kontorene i Møre og Romsdal skulle gis økt kompetanse om mobbeproblematikk.

Les hele artikkelen på utdanningsnytt.no