MENY

Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud

Stortinget (30. mars 2017): Representantforslag om å innføre lokale mobbeombud i hvert fylke eller hver region. Forslagstillerne fra KrF mener det er avgjørende at mobbeombudene har en solid faglig forankring for sitt arbeid og tilknytning til relevante fagmiljøer, som for eksempel Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

Les hele forslaget på stortinget.no