MENY

Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet

Universitetet i Stavanger m.fl. (21. desember 2015): Hvordan kan norske elever lære mer av å ha flere lærere i klasserommet, eller av å gå i mindre klasser? Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger skal i et rekordstort forskningsprosjekt undersøke effekten av flere lærere i norske klasserom. Senteret skal gjennomføre prosjektet i samrbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS, i tillegg til internasjonale samarbeidspartnere.

Les hele saken på uis.no 
Saken ble omtalt av flere medier, bl.a. Utdanningsnytt