MENY

Studenter mobbes av lærere og medstudenter

Journalen (25. april 2017): Ny undersøkelse viser at ni prosent av studentene ved høyere utdanning sier at de er blitt mobbet på universitetet eller høgskolen. I undersøkelsen er mobbedefinisjonen til Dan Olweus og Erling Roland brukt, som sier at mobbing er gjentatte negative handlinger over tid og er karakterisert ved et ujevnt maktforhold.

Les hele saken på journalen.hioa.no