MENY

– Vi trenger mer forskning og kunnskap om psykisk helse

Rådet for psykisk helse: Tove Flack fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger har bidratt til mer kunnskap om hvem som blir mobbere. Hun fant blant annet at voksne som var mobbere som barn også lettere lærer sine egne barn dårlige sosiale teknikker. 

Les hele artikkelen hos Rådet for psykisk helse