MENY

Veiledere i Læringsmiljøprosjektet august 2020 – juni 2022

Vi trenger 5-6 veiledere i 20% stilling over 2 år. Søkere må ha lærer eller barnehagelærerutdanning. Annen relevant utdanning kan vurderes, og det er ønskelig med formell veilederkompetanse. Søknadsfristen er 1. april 2020. Stillingene er ledig fra 1. august.

Tre personer lytter til en fjerde, som sitter med ryggen til i utkanten av bildet. Foto: iStock. Vil du bli veileder i Læringsmiljøprosjektet? Foto: iStock.

I arbeidet for et bedre læringsmiljø, og mot mobbing og krenkelser, har Utdanningsdirektoratet over flere år gjennomført et læringsmiljøprosjekt for barnehager og skoler. Les mer om prosjektet omtales på Utdanningsdirektoratets nettsted og på våre prosjektsider.

Vi trenger eksterne veiledere som ønsker å jobbe i en 20 prosent stilling i to år. Vi har 5-6 stillinger ledige. Veilederne vil bli ansatt på Læringsmiljøsenteret siden vi er ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet. Veilederne organiseres i team med en ekstern og en veileder som er fast ansatt ved Læringsmiljøsenteret. Hvert team har ansvaret for en skole eller barnehage.

Vi søker primært etter veiledere som bor i ett av disse fylkene:

  • Vestfold og Telemark
  • Innlandet
  • Viken (Østfold og Buskerud)
  • Troms og Finnmark

Send søknad til Læringsmiljøsenteret ved prosjektleder Janne Støen janne.stoen@uis.no innen 1. april. Søknaden må inneholde CV, en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta som veileder i prosjektet, samt aktuelle referanser. Du må selv søke om permisjon fra arbeidsgiver.

En 20 prosent stilling tilsvarer i arbeidsmengde ca en dag per uke, men arbeidet vil i perioder kunne gå over flere dager, for eksempel en todagers samling i en uke, og mindre arbeid i andre uker. Det vil ikke være en fast arbeidsdag. Lønn: lønnstrinn 68 etter Statens lønnsregulativ.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon! Prosjektleder skole: Janne Støen tlf. 94870121. Prosjektleder barnehage: Marianne Torve Martinsen tlf. 91142850.