MENY

Medlemmene i senterrådet

Senterrådet består av åtte faste medlemmer og fire vara-er. I tillegg deltar senterets utvidede ledergruppe på rådsmøtene.

Læringsmiljøsenterets senterråd pg utvidet ledergruppe. Senterrådet og utvidet ledergruppe: Foran fra venstre: Kjersti Botnan Larsen (Barneombudet), Elsa Westergård, Torunn Helene Fredriksen, Unni Vere Midthassel, Elin Ødegård, Sigrun Ertesvåg, Marianne Haas (Stavanger PPT), Dieuwer ten Braak. Bak fra venstre: Dag Jostein Nordaker, Lars Halvor Bjelland, senterrådets leder Peder Haug (Høgskulen i Volda), Eva Gjein, Ingar Lee og Ingrid Midteide Løkken. Anita Rosengren (Stavanger PBL) og Maren Stabel Tvedt var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ina Midttveit.

Senterråd Læringsmiljøsenteret består pr. august 2018 av følgende medlemmer:

Eksterne medlemmer

  • Peder Haug, professor ved Høgskulen i Volda – leder av rådet
  • Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver hos Barneombudet
  • Marianne Haas (vara), leder av PPT, Stavanger kommune
  • Anita Rosengren (vara), leder av PBL Stavanger

Interne medlemmer

Vitenskapelig ansatte

Teknisk-administrativt ansatte

Stipendiat

Student

Ikke oppnevnt


Utvidet ledergruppe