MENY

Nettbasert emne om mobbing - 15 studiepoeng

Nettstudiet "Prevention and intervention of bullying in learning environments" tar for seg hvordan du forebygger, identifiserer og håndterer mobbing.

Læringsmiljøsenteret samarbeider med National Anti-Bullying Research and Resource Centre ved Dublin City University om emnet. I videoen over får du informasjon om hvordan det er bygd opp, og hvem foreleserne er. 

Selv om forelesningene og pensum er engelsk, vil det være mulig å levere eksamen på norsk. 

Temaer

 • mobbing – konsept, dynamikk og innvirkning.
 • systematisk tilnærming for å forebygge, identifisere og ta tak i mobbing i barnehage og skole.
 • politikk og lovgivning på europeisk og nasjonalt plan samt på skolenivå.

Du lærer

 • om mobbing i læringsmiljø i barnehage og skole.
 • teorier om aggresjon og atferd, slik at du forstår mobbingens dynamikk.
 • hvordan du kan forebygge mobbing.
 • redskaper for å løse situasjoner hvor mobbing oppstår.

Etter fullført studie kan du

 • analysere og håndtere ulike informasjonskilder om forebygging av mobbing, slik at du kan bruke dem i faglige diskusjoner.  
 • analysere teorier, metoder og tolkninger av mobbing i læringsmiljøer, samt jobbe selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.
 • identifisere og analysere mobbesituasjoner og lærerens, foresattes og skoleledernes rolle for å kunne ta tak i situasjonen.
 • jobbe selvstendig med å forebygge og gripe inn i mobbesituasjoner
 • analysere og undersøke etiske problemer
 • bruke kunnskapen og ferdighetene dine til å gjennomføre oppgaver og prosjekter
 • formidle akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner innen mobbing, både til spesialister og allmenheten
 • bidra med nye måter å tenke på
 • reflektere kritisk om teorier og empirisk data innen temaet mobbing.

Slik foregår undervisningen

Undervisningen er nettbasert og foregår på engelsk. Alle videoforelesningene tilgjengelig fra studiestart og kan sees når det passer studenten. Emnet går i utgangspunktet over ett semester, men det er mulig å levere eksamen i januar eller mai.

Samlingen i Dublin erstattes av digitale seminarer som blir avholdt på norsk. 

Arbeidskrav

Multiple choice- oppgaver på nett må besvares før studenten kan gå videre til neste deltema.

Eksamen/innlevering

En eksamen tilknyttet hvert av de tre delemnene, som hver skal være på 2000 ord (+/- 10 %).  Hver deleksamen teller en tredjedel av samlet eksamenskarakter. Det er mulig å levere eksamen på norsk. Alle hjelpemidler tilgjengelig. Graderte karakterer A-F.

Frist for innlevering av eksamensoppgavene er i januar eller mai 2021. 

Emneplan og litteratur

Artiklene blir gjort tilgjengelig på plattformen, eller er publisert på nett. Du vil få et studentnummer, som brukes ved kontakt med Universitetsbiblioteket for litteratur som ikke er åpent tilgjengelig.

Last ned pensumliste (pdf).

Opptakskrav

Prevention and intervention of bullying in learning environments er på 15 studiepoeng og frittstående. 

Opptak til emnet forutsetter studiekompetanse og fullført bachelorgrad. Følgende utdanninger anses som relevante: grunnskolelærer, barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger eller tilsvarende. Også andre bachelorutdanninger i pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag og psykologi anses som relevant.

Masterstudenter på spesialpedagogikk ved UiS kan ta emnet i stedet for MSP320/MUT205. 

Slik søker du om opptak

Søknad sendes elektronisk via UiS sin opptaksportal. Her lastes også dokumentasjon opp. 

Søk her

Hva koster det?

Pris for studiet høsten 2020 er 12 000 kroner + semesteravgift.

Faktura sendes ut etter bekreftet opptak. Dersom faktura skal betales av arbeidsgiver, må dette oppgis. Etter studiestart er du automatisk forpliktet til å betale deltakeravgift, selv om du trekker deg fra emnet ved et senere tidspunkt.

Kontaktdetaljer

Emneansvarlig:

Ida Risanger Sjursø
Førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret
E-post: ida.r.sjurso@uis.no

Administrativt ansvarlig:

Hege Barker
Rådgiver ved Læringsmiljøsenteret
E-post: hege.n.barker@uis.no

Tlf: 51 83 35 51

Les også