MENY

Nettbasert emne om mobbing

Nettstudiet "Prevention and intervention of bullying in learning environments" tar for seg hvordan du forebygger, identifiserer og håndterer mobbing. Søknadsfrist 15. august 2019.

Prevention and intervention of bullying in learning environments er på 15 studiepoeng og frittstående. Masterstudenter på spesialpedagogikk ved UiS kan ta emnet i stedet for MUT205.

Læringsmiljøsenteret samarbeider med National Anti-Bullying Research and Resource Centre ved Dublin City University om emnet. I videoen over får du informasjon om hvordan det er bygd opp, og hvem foreleserne er. 

Pensumlisten er revidert våren 2018, og inneholder nå litteratur som også er relevant for barnehagefeltet.

Temaer

 • mobbing – konsept, dynamikk og innvirkning.
 • politikk og lovgivning på europeisk og nasjonalt plan samt på skolenivå.
 • systematisk tilnærming for å forebygge, identifisere og ta tak i mobbing i læringsmiljøer.

Du lærer

 • om mobbing i læringsmiljøer.
 • teorier om aggresjon og atferd, slik at du forstår mobbingens dynamikk.
 • redskaper for å løse situasjoner hvor mobbing oppstår.

Etter fullført studie kan du

 • analysere og håndtere ulike informasjonskilder om forebygging av mobbing, slik at du kan bruke dem i faglige diskusjoner.  
 • analysere teorier, metoder og tolkninger av mobbing i læringsmiljøer, samt jobbe selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.
 • identifisere og analysere mobbesituasjoner og lærerens, foreldrenes og skoleledernes rolle for å kunne ta tak i situasjonen.
 • jobbe selvstendig med å forebygge og gripe inn i mobbesituasjoner
 • analysere og undersøke etiske problemer
 • bruke kunnskapen og ferdighetene dine til å gjennomføre oppgaver og prosjekter
 • formidle akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner innen mobbing, både til spesialister og allmenheten
 • bidra med nye måter å tenke på
 • reflektere kritisk om teorier og empirisk data innen temaet mobbing.

Slik foregår undervisningen

Undervisningen er nettbasert og foregår på engelsk. Alle videoforelesningene tilgjengelig fra studiestart og kan sees når det passer studenten. Emnet går over ett semester. 

3.-4. oktober 2019 er det samling i Dublin. Det oppfordres til å delta på denne samlingen. Det blir faglig innhold fra norske og irske forelesere, skolebesøk og verksted om den digitale læringsplattformen (Loop).

Eksamen/innlevering

Alle innleveringer skal leveres på engelsk. Frist for innlevering av eksamensmappe er mandag 11. januar 2020. 

Emneplan og litteratur

Artiklene blir gjort tilgjengelig i plattformen, eller er artikler som er publisert på nett. Du vil få et studentnummer, som brukes ved kontakt med Universitetsbiblioteket for litteratur som ikke er åpent tilgjengelig på nett.

Last ned pensumliste (pdf).

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad innen skole- eller barnehageutdanning, sosialt arbeid eller tilsvarende.

Slik søker du om opptak

Søknad sendes på e-post til laringsmiljosenteret@uis.no senest 15. august 2019.

Søknaden må inneholde e-postadresse, navn, adresse, mobilnummer og personnummer, samt vitnemål/bekreftelse (rett kopi) på godkjent utdanning.

Hva koster det?

Pris for studiet høsten 2019 er 12 000 kroner.

Faktura sendes ut etter bekreftet opptak. Dersom faktura skal betales av arbeidsgiver, må dette oppgis. Etter studiestart er du automatisk forpliktet til å betale deltakeravgift, selv om du trekker deg fra emnet ved et senere tidspunkt.

Lurer du på noe?

 

Les også