MENY

Lekbasert læring for de eldste i barnehagen (15 stp)

Er du barnehagelærer og bor i Agder? Videreutdanningen "Lekbasert læring for de eldste i barnehagen" tilbys i 2020/2021 til barnehagelærere i Agder gjennom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond. Påmeldingsfrist 10. september 2020.

Tegning av fire barn og en voksen som sitter på golvet. Den voksne viser fram en bok med tegning av en frosk. Illustrasjon: Berit Sømme.

Om studiet

Dette kurset passer for deg som er utdannet barnehagelærer eller som har annen relevant bachelorutdanning.

Kurset bygger på et stort norsk forskningsprosjektet hvor barnehagelærere og forskere sammen har kommet fram til leker og aktiviteter som passer for de eldste i barnehagen, som en lekbasert forberedelse til skolestart (mer info: www.lekbasert.no). Kurset har tidligere fått strålende evalueringer. Universitetslektor Svanaug Lunde er ansvarlig for gjennomføringen av kurset.

Forelesere:
Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak, Ragnhild Lenes, Cecilie Evertsen Stanghelle, Svanhild Breive og Svanaug Lunde.

Å glede seg til å begynne på skolen

Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag for motivasjon for å begynne på skolen. (Rammeplanen, 2017)

Rammeplanen pålegger barnehager å gi barn mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og at barn skal få oppleve en sammenheng mellom barnehage og skole. Hvordan er det mulig å oppnå dette målet? Hvordan kan barnehager jobbe med femåringene for at det skal vekkes en glede og interesse hos barna for det å begynne på skolen? Og hvilke områder er det viktig å stimulere for at de skal oppleve trivsel og mestring ved skolestart og i det videre skoleløpet?

Målgruppe

Kurset er for grunnskolelærer, barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger eller tilsvarende.

Bachelorutdanninger i pedagogikk og eller samfunnsvitenskaplige fag anses også som relevant. Relevant arbeidserfaring vil telle i vurderingen av søkeren.

Erfaring fra arbeid med skoleforberedende grupper for 5-åringer i norsk barnehage. Det er en fordel om deltakerne har vært med på å utarbeide pedagogisk innhold og planer for slike grupper tidligere.

Kursgjennomføring

Kurset er delvis nettbasert, men har to obligatoriske samlinger.

Estimert tidsbruk:

187 timer = praktisk trening: planlegging, gjennomføring og evaluering av førskoleaktiviteter i egen barnehage (del av ordinær arbeidstid)

14 timer = to kursdager

80 timer = egeninnsats  (studietid innenfor arbeidstid)

94 timer = studentens egeninnsats (studietid utenom arbeidstid)

375 timer = estimert total-tid for videreutdanningen (15 studiepoeng)

Kursmateriell

Heftet "Lekbasert læring i barnehagen" som inneholder 130 leker og aktiviteter tilpasset femåringer.

Klikk her for emneplan med fullstendig pensumliste (pdf)

Innhold

Emnet tar sikte på å styrke din kompetanse i arbeid med førskolegrupper i barnehagen, og følgende tema vil bli tatt opp:

 • Autoritativ voksenstil, implementeringskvalitet, utviklingsarbeid
 • Lekbasert læring / Playful learning
 • Nyere teori og forskning knyttet til barns selvregulering
 • Nyere teori og forskning knyttet til barns tidlige matematikkutvikling
 • Nyere teori og forskning knyttet til språk i tidlig alder
 • Nyere teori og forskning knyttet til sosial kompetanse i førskolealder
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme tidlig matematikkutvikling
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme språk i førskolegrupper
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme selvregulering hos førskolebarn
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme sosial kompetanse hos førskolebarn
 • Teori om implementering av nye tiltak i barnehage og skole

Eksamen

Eksamen vil foregå i form av mappeinnlevering. Mappeinnleveringen skal inneholde de 4 reviderte arbeidsnotatene, samt en sammenbindende drøfting som knytter disse sammen. Drøftingen skal trekke inn relevant teori og forskning. Mappeinnleveringen skal til sammen inneholde 6000 ord, + - 10 %.

Eksamen vurderes med bestått/Ikke bestått.

Prisinformasjon

Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond dekker utgifter til kursavgift samt utgifter til inntil 100 timer av de timene som brukes i ordinær arbeidstid. Les mer på kompetansefond.no.

Søknad

Den enkelte deltaker må sende søknad: Send søknad her. Velg Universitetet i Stavanger som institusjon.

Arbeidsgiver/barnehageeier må i tillegg sende en e-post til cecilie@kompetansefond.no for å bekrefte at de er innforstått med at deltaker/studenten får bruke arbeidstid/barnehage til å dette studiet (hvis dette allerede er gjort, trenger man ikke gjøre det på ny).

For ytterligere informasjon ta kontakt med Læringsmiljøsenteret/ Hege Barker på e-post: hege.n.barker@uis.no eller Cecilie Kroglund i Sørlandets kompetansefond på e-post: cecilie@kompetansefond.no.

Påmeldingsfrist: 10. september 2020

Les også: