MENY

Skolemiljø og ledelse - 15 studiepoeng

Videreutdanning for ledere i skolen.

Bilde av elever.

Om studiet

Studiet skal gi skoleledere kunnskaper og verktøy for å lede arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø på sin skole. Studiet tar utgangspunkt i praktiske utfordringer skoleledere står i, og knytter dette til forskningsbasert kunnskap og praktiske løsninger. Skoleledernes lokale utfordringer danner basis for et skolebasert utviklingsarbeid som gjøres som del av studiet.

Studiet  tar opp utfordringer som er relevante for skoleledere i arbeidet  med å:

  • skape og videreutvikle et trygt og godt skolemiljø
  • forebygge mobbing og andre krenkelser
  • håndtere mobbing og andre krenkelser

Emnet består av fire to-dagers samlinger og praktisk arbeid på egen skole mellom samlingene. Samlingene vil være preget av dialogbasert undervisning og læringsaktiviteter i grupper. Det vil derfor kreve stor grad av involvering og vilje til å bidra til egen og andres læring.

Studiet er både praksisnært og forskningsbasert.

Dette 15 stp studieemnet er på masternivå og gir grunnlag for søknad om innpass i mastergradsstudier i skoleledelse.

Last ned emnebeskrivelsen her (pdf).

 

Målgruppe

Rektorer og andre skoleledere i grunnskole og videregående skole.

 

Samlinger

Høst 2020:

Samling 1

16.-17. september/ Sola Strand Hotel

Tema: Leders grunnlag for å definere og beslutte

Samling 2

29-30. oktober/ Sola Strand Hotel

Tema: Leders rolle ved håndtering av mobbing og andre krenkelser

Vår 2021:

Samling 3

20.-21. januar/ Sola Strand Hotel

Tema: Leders rolle i arbeid med skolemiljø på individ- og systemnivå

Samling 4

25.-26. mars/ Sola Strand Hotel

Tema: Struktur- og kulturutfordringer i utvikling av trygge og inkluderende skolemiljø

 

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være gjennomført før deltakeren kan gå opp til eksamen:

  • Obligatorisk deltakelse på samlingene
  • Deltakelse i veilederpar mellom samlingene
  • Gjennomføring av obligatoriske oppgaver gitt i forkant av samlingene
  • En skriftlig plan for utviklingsarbeid på egen skole 1000 ord (+/-10 prosent)

Deltakerne må regne ca. 400-450 timer til sammen på samlingene, arbeidskravene og eksamen.

 

Eksamen

Eksamen er individuell og er en fagtekst på 4000 ord (+/- 10%) knyttet til det lokale utviklingsarbeidet på den enkelte skole. Studentene velger selv en relevant problemstilling. Oppgaven gjøres hjemme og med alle hjelpemidler tilgjengelig. Graderte karakterer A-F.

 

Prisinformasjon

Studiet og semesteravgift er gratis og finansieres av Utdanningsdirektoratet.
Reise og opphold dekkes av deltakeren, i tillegg til pensumlitteratur/materiell e.l.

 

Kontaktpersoner

Emneansvarlig:

Unni Vere Midthassel
Professor ved Læringsmiljøsenteret
E-post: unni.midthassel@uis.no

Administrativt ansvarlig:

Hege Barker
Rådgiver ved Læringsmiljøsenteret
E-post: hege.n.barker@uis.no

 

Opptakskrav og søknadsprosess

Gjennomført rektorutdanning eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.
Være i stilling som rektor eller skoleleder.

Studiet har 30 plasser. Dersom det kommer flere søkere, vil rektorer bli prioritert foran øvrige skoleledere.

Løpende opptak.

Søk her.

 

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.

Les mer:

Skal gjøre skoleledere enda bedre på skolemiljø

- Ønsker å skape et trygt og godt skolemiljø