MENY

LP-modellen

LP-modellen hadde som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærarane samarbeidde i lærargrupper og alle lærarane ved skulen deltok. Over 300 skular over heile landet har frå 2002 til 2017 arbeida systematisk med læringsmiljøet gjennom LP-modellen.

En lærer og tre elever jobber med en anatomisk modell av menneskekroppen

Foto: Scanpix

 

LP stod for Læringsmiljø og Pedagogisk analyse.

Modellen omfatta:

  • analyse og refleksjon i et systemperspektiv
  • tiltaksutvikling
  • evaluering

Hensikta var å skape læringsmiljø som ga gode vilkår for sosial og skulefagleg læring uavhengig av elevenes føresetnadar.

Kommunar inngikk ein treårig kontrakt på vegne av fleire skuler.

Læringsmiljøsenteret var hovudansvarleg for implementeringa, med PPT som viktig samarbeidspartner.

Erik Nordgreen var prosjektleiar for LP-modellen.

UiS logo