MENY

Articles

Researches at the CBR has written a number of articles. Here you can find an overview of the articles written in English in 2006.

Bru, E. (2006), Factors associated with disruptive behaviour in the classroom, Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 50, p. 23-43

Ertesvåg, S.K. & Bø, I. (2006), Gjennsyn med Urie Bronfenbrenner etter hans "arbeidsdag" på 60 år, Nordisk Pedagogik, vol. 26, b. 3

Ertesvåg, S. K & Samuelsen, A. S. (2006), What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice, modul som inngår i kursopplegg, (finnes også på bulgarsk og spansk), VISTA

Ertesvåg, S.K. (2006), Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence, modul som inngår i kursopplegg, (finnes og-så på bulgarsk og spansk), VISTA

Idsøe, T. (2006), Job aspects in the School Psychology Service: Empirically distinct associations with positive challenge at work, perceived control at work, and job attitudes, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 15, p. 46-72

Idsøe, T. (2006), Aggressive behaviour and social psychological processes in family and school: Students' perceptions of connec-tion, regulation, and autonomy, and the relation to bullying, (hovedfagsoppgave), p. 108, University of Copenhagen

Idsøe, T. (2006), Barn utsatt for krig og organisert vold: Symptomatikk, behandlingseffekt, Becks kognitive modell og terapi, p. 11, rapport utgitt av Senter for atferdsforskning, Stavanger

Idsøe, T. (2006), Traumatic stress: An emphasis on memory and brain, with implications for treatment, p. 13, Rapport utgitt av Sen-ter for atferdsforskning, Stavanger 

Løge, I. K. (2006): ALLE MED – Observasjons skjema. Info Vest Forlag. ISBN 8290910304.

Løge, I. K. (2006): ALLE MED – Veiledningshefte. Info Vest Forlag. ISBN 8290910290.

Midthassel, U.V (2006), Creating a shared understanding of class-room management, Educational Management&Administration, vol. 34, p. 365-383

Midthassel U.V.; Auestad, G.; Roland, P.; Solli, E. (2006): Zero, SAFs program mot mobbing. Temahefte. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning, ISBN 8275780306

Munthe, E. (2006), The continuing professional development of educators, emerging European issues, A. Alexandrou, K. Field, & H. Mitchell (Eds), 2005, Teachers and Teaching: theory and prac-tice, vol. 12, p. 615-617

Munthe, E. (2006), Visuell analyse: et mangfold av muligheter, (kapittel i bok), Brekke, M. (red) Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse, p. 175-198, Høgskoleforlaget, Kristiansand

Paulsen,E., Bru, E. & Murberg, T.A. (2006), Passive students in junior high school: The associations with shyness, perceived com-petence and social support, Social Psychology of Education, p. 67-81

Roland, P.(2006), Mobbing sett fra mobberens perspektiv, p. 15, Rapport utgitt av Senter for atferdsforskning, Stavanger

Roland, E. (2006), Læreren som leder. I: Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helse.

Rørnes, K., Overland, T., Roland, E. & Tveitereid, K. (2006), Læreren som leder, (kapittel i rapport), Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirek-toratet og Sosial- og helsedirektoratet, p. 120-139, Utdanningsdirektoratet

Samuelsen, A.S. & Ertesvåg, S. K. (2006), How to embed the whole school approach: challenges of implementation, modul som inngår i kursopplegg, (finnes også på bulgarsk og spansk), VISTA

Stornes, T. (2006), Fair play: The ethics of sport, Discourse & Society, vol. 17

Størksen, I. (2006), Psykososiale konsekvenser blant barn og ungdom ved samlivsbrudd, (kapittel i rapport), Barn i Norge 2006, Barn i Risiko, p. 35-43, Voksne for barn, Oslo

Størksen, I. (2006), Barn og ungdom og foreldres samlivsbrudd, Magasinet Voksne for Barn, vol. 85, p. 6-9

Størksen, I., Røysamb, E., Holmen, T.L., Tambs, K. (2006), Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress, Scandinavian Journal of Psychology, vol. 47, p. 75-84

Thorsen, A.A, Bø, I., Løge, I.K., Omdal, H. (2006), Transition from day-care centres to school: What kind of infor-mation do schools want from day-care centres and parents, and what kind of infor-mation do the two parties want to give schools?, European Early Childhood Education Research Journal, vol. 14, p. 77-90