MENY

Articles

Researches at the CBR has written a number of articles. Here you can find an overview of the articles written in English in 2003.

Aarstad H.J., Aarstad, AK., Birkhaug, E.J., Bru E., & Olofsson J. (2003), The personality and quality of life in HNSCC patients following treatment, European Journal of Cancer, 39 1852-60

Ertesvåg, S.K. (2003), ConnectOSLO - Rapport fra gjennomføring og evaluering av pilotprosjektet skoleåret 2002-2003, Senter for atferdsforskning, Stavanger

Ertesvåg, S.K. (2003), Sosialt nettverk og sosial status i ei klasse med ein elev med multihandikap, Nordisk Tidsskrift for spesial-pedagogikk, Vol. 80, 1

Ertesvåg, S.K. (2003), Trening av sosial kompetanse hjå skule-elevar: Tiltak for alle elevar eller elevar med mangel på slik kompetanse?, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Vol.88, 4/5

Ertesvåg, S.K. (2003) Utvikling av sosial kompetanse, Spesial-pedagogikk, 3

Idsoe, T. (2003), Work behavior in the school psychology service: Conceptual framework and construct validity approached by two different methodology, Journal of School Psychology, 41, p. 313-335

Løge, I. K., Bø, I., Omdal, H., Thorsen, A. A. (2003), Hva skjer ved overgangen barnehage- skole? "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart" - teori og evaluering. Høgskolen i Stavanger, Senter for atferdsforskning

Midthassel, U.V. (2003), Kollegaveiledning – er det verd å bruke tid på?, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 3, 4, p. 168-174

Midthassel, U.V. (2003), Skoleutvikling i Norge de siste 30 år. Fokus på sentrale og lokale utfordringer forbundet med å utvikle en inkluderende skole, Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 1, p.13-22

Munthe, E. (2003), Teachers’ Workplace and Professional Cert-ainty, Teaching and Teacher Education, 19, p. 801-813

Munthe, E. (2003), Teachers’ Professional Certainty: A survey study of Norwegian teachers’ perceptions of professional certainty in relation to demographic, workplace, and classroom variables, avhandling, UiO, Unipub, Oslo

Omdal, H. (2003), Det tause barnet. Selektiv mutisme: Barn som er tause i utvalgte situasjoner. In S. Matre & E. Maagerø (red.), "Når barn erobrar språket. Ulike perspektiv på barns språk-utvikling", Forskningsserien nr. 41, Høgskolen i Agder, Høyskole-forlaget, Kristiansand

Ramvi, E. (2003), Sikkerhet, følelser og fellesskap, Tidsskift for Arbejdsliv, 5 (2), p. 43-61

Roland, E., Bjørnsen, G. & Mandt, G. (2003), Taking Back Adult Control, In Smith, P.K (ed.) Violence in Schools: The Response in Europe, Routledge, London

Østrem, S., Munthe, E. (2003), Laboratorieskolene – en skole for de gode erfaringene, Bedre Skole, 2, 87-91

Østrem, S. & Munthe, E. (2003), Lærerne ved Laboratorieskolene til John Dewey, Bedre Skole, 3, 33 38