MENY

Her er Respektgruppa

Ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning er vi mange som jobber med Respektprogrammet. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål knyttet til programmet eller senterets virksomhet.

Arbeidet med Respektprogrammet er organisert i tre team, og hvert team har sin teamleder. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål knyttet til Respektprogrammet.

 

Team Mandal:
Navn: Erling Roland
Ansvar: Erling er prosjektleder for Respekt og teamleder for skolene i Mandal. Han har blant annet ansvar for å lede programmet og sørge for at tjenesten blir lever på en god måte. Han har også ansvar for videreutvikling av program og materiell og veiledning. Erling holder kurs i god start, klasseledelse, mobbing og tunge atferdsvansker & intervensjoner
Kontakt: erling.roland@uis.no eller 51 83 29 20.

Navn: Hildegunn Fandrem
Ansvar: Hildegunn har medansvar for kursdagen om mobbing.
Kontakt: hildegunn.fandrem@uis.no eller 51 83 29 14.

Navn: Elsa Westergård
Ansvar: Elsa har medansvar på forankringsseminaret og har ansvar for kursdagen om samarbeidet mellom skole og hjem (for skolene som startet i 2011).
Kontakt: elsa.westergard@uis.no eller 51 83 29 35.

 

Team Trondheim:
Navn: Pål Roland
Ansvar: Pål er teamleder for skolene i Trondheim og Melhus. Pål holder kurs om mobbing og om tunge atferdsvansker og intervensjoner.
Kontakt: pal.roland@uis.no eller: 51 83 29 44

Navn: Grete Vaaland
Ansvar: Grete holder kurs om god start, klasseledelse og mobbing.
Kontakt: grete.s.vaaland@uis.no eller 51 83 29 26.

Navn: Sigrun Ertesvåg
Ansvar: Sigrun har hovedansvar for forskningen i Respekt, og er involvert i forankringsseminarene og videreføringsseminarene.
Kontakt: sigrun.ertesvag@uis.no eller 51 83 29 31.

 

Team Råde:
Navn: Liv Jorunn Byrkjedal Sørby
Ansvar: Liv Jorunn er teamleder for skolene i Råde. Liv Jorunn er involvert i forankringsseminaret, og holder kurs i klasseledelse, mobbing, skole-hjem samarbeid (for skolene som startet i 2011) og tunge atferdsvansker & intervensjoner.
Kontakt: liv.j.byrkjedal-sorby@uis.no eller 51 83 29 38.

Navn: Svein Størksen
Ansvar: Svein er involvert i foranskringsseminaret, og holder kurs i god start, mobbing og skole-hjem samarbeid (for skolene som startet i 2011).
Kontakt: svein.storksen@uis.no eller 51 83 29 22.

Navn: Hege Røen
Ansvar: Hege er involvert i forankringsseminaret og videreføringsseminaret.
Kontakt: hege.e.roen@sandnes.kommune.no

 

Administrativt ansvar:
I tillegg til de personene som er med i teamene, er det flere personer som er knyttet til programmet gjennom kursholding og administrativt ansvar:

Trude Havik har ansvar for de digitale undersøkelsene. Kontakt: trude.havik@uis.no

Eva Gjein har ansvar for planlegging og logistikk, samt bestillinger og salg av materiell. Kontakt: eva.gjein@uis.no

Send gjerne en e-post til oss om du har andre spørsmål knyttet til senterets virksomhet: laringsmiljosenteret@uis.no