MENY

Publikasjoner i Respekt

Vitenskaplige publikasjonar i Respektprogrammet 
Antonsen, T. E. & Ertesvåg, S.K. (2010) Godt læringsmiljø og læring gjennom skolebaserte tiltak? Spesialpedagogikk (forskingsseksjonen). Spesialpedagogikk,3, 31-44. 

Blossing, U. & Ertesvåg, S.K. (2011) An individual learning belief and its impact on schools’ improvement work– An individual versus a social learning perspective. Education Inquiry, vol 2(1) p.153-171.

Ertesvåg, S.K. (2011) Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher Education, 27,51-61.

Ertesvåg, S. K. (2009). Classroom leadership - The effect of a school development programme. Educational Psychology, 29(5), 515-539.

Ertesvåg, S. K. (2005). Implementering av ConnectOSLO-pilot. Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Ertesvåg, S. K. (2003). ConnectOSLO. Rapport fra gjennomføring og evaluering av pilotprosjektet skoleåret 2002-2003. Stavanger: Centre for Behavioural Research, University of Stavanger.

Ertesvåg, S.K. & Havik, T. (2011) Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid – en illustrasjon. I Midthassel,U.V. Bru,E.,

Ertesvåg, S.K. og Roland,E. (Red.) Tidlig intervensjon og systemretta arbeid. Universitetsforlaget.

Ertesvåg, S. K. & Roland, P (2011) Leiing i implementering av skuleomfattande tiltak. I Midthassel,U.V. Bru,E., Ertesvåg,S.K. og Roland,E. (Red.) Tidlig intervensjon og systemretta arbeid. Universitetsforlaget (Nivå1) 

Ertesvåg, S.K., Roland, P., Vaaland, G.S., Størksen, S.& Veland, J. (2010) The Challenge of Continuation –Schools’ continuation of the Respect programme. Journal of Educational Change, 11, 4. 323-344.

Ertesvåg, S. K., & Vaaland, G. S. (2007). Prevention and Reduction of Behavioural Problems in School: An Evaluation of the Respect-program. Educational Psychology, 27(6), 713-736.

Oterkiil, C. & Ertesvåg, S.K. (in press) Schools’ readiness and capacity to improve matter Akseptert for publisering i Education Inquiry. Publiseres mars 2012. 

Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Stavanger, Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandling.

Vaaland, G. S., Ertesvåg, S. K., Størken, S., Veland, J., Roland, P., & Flack, T. (2005). "I fjor hadde jeg slått, i år er det ikke lov" ConnectOSLO Rapport fra gjennomføring og evaluering 2002-2005. Stavanger: Senter for Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Westergård, E. (til vurdering) Parent-teacher –contact in Norwegian primary schools: Overcoming barriers, or being overcome by them? (Artikkel som inngår Doktorgradsavhandling publisert 2010).

Westergård, E. & Galloway, D. (in press) Partnerships, participation and pental disillusionment in home-school contacts: A study in two schools in Norway. Pastoral Care in Education. (Artikkel som inngår i Doktogradsavhandling publisert I 2010). 

I tillegg har 10 maste/hovedfagsstudenter skrevet sin oppgave i tilknytning til programmet. 

Fagpublikasjoner/materiell i Respekt 
Ertesvåg, S.K & Havik, T. (2010) Rettleiing til tolking av elevundersøkinga i Respekt. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. 

Ertesvåg, S. K., & Roland, P. (2007). Den vanskelege vidareføringa. Spesialpedagogikk.1, 42-45.

Ertesvåg, S.K. & Størksen, S. (2010) Implementering av skuleomfattande tiltak. Handbok i Respektprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Roland, E. & Vaaland, G.S. (2011) Klasseledelse og atferdsvansker. Senter for atferdsforskning: Universitetet i Stavanger. 

Roland, E. & Vaaland, G.S. (2011) Respektprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Roland, E., Vaaland, G. S., & Størksen, S. (2007). Respekt - Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Roland, P. (2011) Problematferd i skolen. Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd? Stavanger: Senter for atferdsforskning:Universitetet i Stavanger. 

Westergård, E.& Fandrem, H. (2011) Samarbeid mellom hjem og skole. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.