Læringsmiljøsenterets skolesider

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Skoleelever som løper mot klasserommet. Foto: iStock.

På Læringsmiljøsenterets skolesider kan du lese om følgende temaer: mobbing, klasseledelse, psykisk helse, mangfold og inkludering, skole-hjem-samarbeid og organisasjonsutvikling.