MENY

Foreldres betydning for læringsutbytte

En faktor som er viktig, men som har vært mindre vektlagt, er foreldres betydning for elevers læringsutbytte.