MENY

Forskning: Ulike typer motivasjon – betydning for psykisk helse

Å gjøre noe som gir mening, er viktig for god psykisk helse. Elevene kan ha ulik type motivasjon, og læreres kunnskap om dette kan bli avgjørende for elevenes utvikling.