MENY

Lærerkontroll eller elevmedvirkning?

Forskning: Er det sterk struktur eller det å gi elevene autonomi som fremmer motivasjon og lærelyst?