MENY

Om å stille spørsmål som fremmer læring

Å stille spørsmål er en veldig mye brukt arbeidsform i skolen. Studier viser at det kan omfatte 80 prosent av en arbeidsøkt. Men viktigere enn mengden, er om spørsmålene er slik at elevenes læring blir fremmet.