Klasseledelse

Målet med god klasseledelse er å lede elevenes læring. Det kan også bidra til å forebygge mobbing, problematferd og skolevegring. Her kan du lese mer om hva klasseledelse er, relasjoner, overganger, tilpasset opplæring og motivasjon og lærelyst. Under "Filmer, bøker og verktøy" finner du filmer og andre nyttige ressurser om klasseledelse.

Klasseromssituasjon: elevene rekker opp hånden, en lærer står foran klassen.