MENY

Bok om profesjonsrettet pedagogikk på trinn 8 til 13

Boka "Profesjonsrettet pedagogikk (8–13)" setter søkelyset på lærerens yrkesutøvelse og undersøker hvordan elever blir motivert og lærer.

Professorene May Britt Postholm og Tom Tiller har vært redaktører for boka, og blant andre professor Unni Vere Midthassel fra Læringsmiljøsentret har bidratt med et kapittel.

Boka er skrevet for å møte krav om nye pedagogiske kunnskaper og ferdigheter i forbindelse med nye rammeplaner for den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU).

Her er et av hovedpoengene at pedagogikken må profesjonsrettes, og at teori og praksisdelene i opplæringen danner en meningsfylt helhet der delene forsterker og utdyper hverandre.

For lærere i ungdomsskole og videregående

Boka er laget med tanke på lærerstudenter som utdanner seg til å jobbe innen ungdomsskole og videregående skole. I boka er det lagt vekt på både lærerens yrkesutøvelse, og elevenes motivasjon og læring.

Det sentrale er hvordan pedagogikken kan profesjonsrettes for å få fram gode lærere for disse årstrinnene, lærere som underviser på en faglig engasjert måte og som organiserer meningsfylt og aktivt deltakende læring.

– I kapitlene presenteres praksiseksempler som er relevant for trinnene som utdanningen kvalifiserer for. Kapitlene i boken rammes inn av det nyeste rammeverket for lærerutdanningene for ungdomstrinnet og videregående opplæring, heter det i omtalen av boka.

Boka retter seg mot lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere og andre som er interessert i å lære om profesjonsrettet pedagogikk.

I tillegg til de som er nevnt ovenfor, bidrar også disse i boka: Siw Skrøvset, Roar Engh, Birte Simonsen, Frøydis Oma Ohnstad, Mette Bunting, Lise Vikan Sandvik, Kristin Willumsen Bjørndal, Mads Hermansen, Hilde Hiim, Eirik J. Irgens, trond Solhaug, Brit Synnøve Steinsvik og Gerd Stølen.

Framsida på boka Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13.